Τρίτη 16 Απριλίου 2013

ΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ! ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ

   
Αγαπητοί συνδημότες στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 07-04-2013 
και βλέποντας την ενημέρωση από τον τοπικό τύπο της Ευρυτανίας είμαστε αναγκασμένοι να σας γνωστοποιήσουμε τα παρακάτω , όπως αυτά προέκυψαν και καταγράφηκαν στα πρακτικά 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.
Α) Έκτακτο θέμα προ ημερησίας διάταξης που ως Αρχηγός της αντιπολίτευσης κατέθεσα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και αφορούσε   τη διαφάνεια των χρημάτων του δήμου ως εξής :
<< Όλες οι δαπάνες και οι πληρωμές του δήμου που γινόταν  από την οικονομική επιτροπή να περιέλθουν στην αρμοδιότητα του Δ.Σ >>
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 3 του Δημοτικού Κώδικα .
Η ειδική αιτιολόγηση με βάση την οποία ζητήσαμε να γίνει αποδεκτό το παραπάνω θέμα στηρίζετε 
από τα παρακάτω επιχειρήματα :
1) Εμείς ως ομάδα αντιπολίτευσης με έγγραφο μας προς το Δήμο Αγράφων που καταθέσαμε την 07.07.2012 ζητήσαμε:
α. χρηματικά εντάλματα και τιμολόγια 2011-2012
β. να έρθουν οι παλιές οφειλές στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μέχρι σήμερα και μετά από εννιά μήνες δεν έχουμε πάρει καμιά απάντηση από αυτά που ζητήσαμε!
2) Υπάρχουν καταγγελίες σε εκκρεμότητα στη δικαιοσύνη που αφορούν κακή λειτουργιά της 
οικονομικής επιτροπής, παράνομες συνεδρίασης,  πλαστές αποφάσεις και παράνομα πρακτικά που 
αμφισβητούν τη νομιμότητα των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής.
3) Τον Ιανουάριο του 2013 εν όψη του διορισμού των μελών της οικονομικής επιτροπής από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος λόγο μη ύπαρξης απαρτίας για εκλογή των μελών της έγινε διαγραφή δυο δημοτικών συμβούλων της δημοτικής αρχής 
( της κ. Φουρλίγκα και του κ. Μιχόπουλου ) για να μην συμμετάσχουν στην οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγράφων.
4) Ουδέποτε μέχρι σήμερα ήρθαν οι απολογιστικοί έλεγχοι και οι τριμηνιαίες εκθέσεις εσόδων εξόδων της οικονομικής επιτροπής του Δήμου στο Δ.Σ για έγκριση όπως έπρεπε να είχε γίνει με βάση το άρθρο 72 παράγραφος 1)β) του Δ. κώδικα. 
Για όλους αυτούς τους ανώτερους λόγους το θέμα αυτό έγινε απόφαση του Δ.Σ Αγράφων 
με ψήφους 16 υπέρ και 1 κατά ( πρόεδρος του Δ.Σ ).
Αυτή η απόφαση του Δ.Σ δείχνει ακριβώς και τις προθέσεις του κάθε Δ.Συμβούλου και είναι μια απόφαση που στηρίζει την διαφάνεια και την νομιμότητα του Δήμου μας. 
Τώρα γιατί οι Δ.Σύμβουλοι της πλειοψηφίας αποχώρησαν και γιατί ο κ.Δημητρόπουλος 
καταψήφισε το συγκεκριμένο θέμα είναι ακατανόητο και οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις 
στους δημότες του Δήμου Αγράφων.
Θέλουν να λειτουργεί ο Δήμος με νομιμότητα, με διαφάνεια και καθαρότητα η όχι;
Θέλουν οι πληρωμές , οι αναθέσεις και οι προμήθειες του δήμου να εγκρίνονται από τα μελή
της οικονομικής επιτροπής και όχι από το σώμα του Δ.Συμβουλίου που αποτελείτε 
από 27 εκλεγμένους συμβούλους από τους δημότες του Δήμου και που είναι το κυρίαρχο 
όργανο του κάθε Δήμου; 
Ας απολογηθούν στους Αγραφιώτες.
Β) ΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Στο τεχνικό πρόγραμμα το 2013 η δημοτική αρχή μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια όπου 
δεν πραγματοποίησε τίποτα σε καμία από τις 32 κοινότητες του  Δ.Αγράφων και ενώ το τεχνικό πρόγραμμα του 2011 είχε 377 εγγεγραμμένα έργα και το τεχνικό 
πρόγραμμα του 2012, 325 έργα χωρίς από αυτά να υλοποιηθεί  ούτε το 5% όπως τους είχαμε προειδοποιήσει τότε και που είναι καταγεγραμμένο  
στα πρακτικά του Δ.Συμβουλίου.
Στο νέο τεχνικό πρόγραμμά που έφερε η Δ.Αρχή προς ψήφιση για το 2013 είχε εγγράψει 
έργα ύψους 390,000 ευρώ σε όλες τις κοινότητες.
Εμείς καταθέσαμε πρόταση ολόκληρη η ΣΑΤΑ του 2013 να δοθεί στις τοπικές κοινότητες 
και τα υπόλοιπα διαθέσιμα χρήματα του Δήμου να διατεθούν για τη λειτουργία του  και την πληρωμή των παλαιών νόμιμων οφειλών.
Η απόφαση που πάρθηκε πλέων ομόφωνα ( αναγκάστηκε η Δημοτική Αρχή να στηρίξει την πρόταση μας)
δίνει 910,000 ευρώ για έργα στις τοπικές κοινότητες ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε μιας.
Έτσι τουλάχιστον μετά την πρόταση μας πετύχαμε αντί για 390,000 ευρώ οι κοινότητες να πάρουν 910,000 ευρώ που είναι δυόμιση φόρες πάνω από 
αυτό που έφερε στο τεχνικό πρόγραμμα η Δημοτική Αρχή και χωρίς να περικόψουμε 
παλιές νόμιμες οφειλές ή τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου ( χρήματα υπάρχουν στο Δήμο).
Γ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ
Ο προϋπολογισμός του 2013 μετά τις απαραίτητες διορθώσεις και τροποποιήσεις των κωδικών που αντιστοιχούν στα έργα των τοπικών κοινοτήτων όπως ζητήσαμε 
ψηφίστηκε και αυτός  ομόφωνα από το Δ.Σ.
Παρόλα αυτά γεννιούνται τα εξής ερωτήματα :
1) Γιατί ολόκληρη η ΣΑΤΑ του 2012 δηλαδή ποσό 1,011,000 ευρώ και ένα υπόλοιπο της ΣΑΤΑ 2011 δηλαδή 142,000 ευρώ + 330,000 ευρώ απο παρακρατηθέντα του 2012 παρέμειναν έως τώρα αδιάθετα;
2) Γιατί ο προϋπολογισμός δεν ήρθε για ψήφιση εμπρόθεσμα δηλαδή ως το τέλος Ιανουαρίου 
όπως προβλέπετε από τον Δ.Κώδικα και εφαρμόζετε από όλους τους Δήμους 
στην Ελλάδα ( π.χ Δήμος Καρπενησίου ως ο πιο κοντινός σε εμάς ).
Εμείς με τις προτάσεις που καταθέσαμε και που αυτές έγιναν αποφάσεις του Δ.Σ Αγράφων 
θεωρούμε ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για την διάθεση των χρημάτων του Δήμου.
Η στάση μας απέναντι στο Δήμο και στους Δημότες μας όπως αποδεικνύετε από τα παραπάνω 
είναι στάση ευθύνης.
Κληθήκαμε σε μια δύσκολη ώρα για τον τόπο μας και χειριστήκαμε την κατάσταση υπεύθυνα 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Αυτό πλέον το έχουν κατανοήσει άπαντες στο Δήμο Αγράφων διότι έως τώρα επί δυο χρόνια 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής ακόμη και για τα αυτονόητα.
Τώρα που χάθηκε εντελώς ο έλεγχος και η πλειοψηφία από την εκλεγμένη 
Δημοτική Αρχή του τόπου εμείς και λύσεις στα αδιέξοδα που πήγε να περιέλθει ο Δήμος 
δώσαμε και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου εξασφαλίσαμε.
Διότι σε διαφορετική περίπτωση κινδύνευε ο Δήμος μας να μπει σε επιτροπεία και επιτήρηση 
αλλά και σε σημαντική μείωση των χρηματοδοτήσεων από την πολιτεία.
Για όλα αυτά που σας περιγράφω τα τόσο σημαντικά για τον τόπο μας θα ήθελα 
να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες μου Δ.Σ της αντιπολίτευσης 
καθώς και όλους ανεξαιρέτως τους ανεξάρτητους   Δημοτικούς Συμβούλους του 
Δήμου Αγράφων για την υπευθυνότητα,την αίσθηση του καθήκοντος που επέδειξαν και την προσπάθεια που κατέβαλαν έως τώρα ώστε  να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο μας 
που κατέρρεε αλλά και να δρομολογήσουμε με μια σειρά αποφάσεων και ενεργειών 
εκείνες τις εξέλιξης που θα φέρουν στο Δήμο τη νομιμότητα και τη διαφάνεια. 
Πάντα με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των Δημοτών του Δήμου Αγράφων.
Με αυτό το σκεπτικό και με αυτά τα στοιχεία καλώ το Δ.Σ Αγράφων να συνεχίσουμε. 
Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο  μπροστά μας.                                                                                                                Με εκτίμηση 
                                                                                                        Μπαμπαλής Θεόδωρος