Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Περιφερειακό Σύμβουλο που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.

                
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          Λαμία  10-01-2013
ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                               


                                         Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά  ανατέθηκε η άσκηση  αρμοδιοτήτων ως κάτωθι:


1)      Στην Αντιπεριφερειάρχη Φανή Παπαθωμά - Γιαννιού, η άσκηση αρμοδιοτήτων, που αφορά τις υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

2)      Στον Αντιπεριφερειάρχη Δημήτριο Βουρδάνο, η άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορά τις  υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .
    
3)      Στον Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Σανίδα, η άσκηση αρμοδιοτήτων, που αφορά τις  υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .

4)      Στον  Περιφερειακό Σύμβουλο Παναγιώτη Παρχαρίδη η άσκηση
      αρμοδιοτήτων  που αφορά τις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
      Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.