Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ                                           Αθήνα, 07-01-2013          
  Δευτεροβάθμιο Συντονιστικό
   Εκτελεστική Γραμματεία
           www.pask.gr

Ανακοίνωση
Για τη συγχώνευση περιοχών μετάθεσης
Η πρόσφατη απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης στη Β/μια  Εκπαίδευση έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη πρόβλημα στον κλάδο μας, που εδώ και καιρό δοκιμάζεται  από την άσκηση σκληρών και βάρβαρων πολιτικών λιτότητας.
Η απόφαση αυτή, που δήθεν υπαγορεύεται από την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, αναμένεται να δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα, αφού:

  1. Δημιουργείται ένα ασαφές πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο έλεγχος της διοίκησης γίνεται ακόμα πιο δύσκολος και το έδαφος για αυθαιρεσίες πιο πρόσφορο.
  2. Οι συνάδελφοι δε θα τολμούν πλέον να ζητήσουν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, αφού θα υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση
  3. Ο υπολογισμός των οργανικών κενών σε επίπεδο νομού θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση του αριθμού των μεταθέσεων και σε μηδενισμό των διορισμών.
  4. Οι διαθέσεις  των συναδέλφων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου  δεν θα υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς, με αποτέλεσμα να μετακινούνται σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων,  να υφίστανται δηλαδή  επιπρόσθετη προσωπική και οικογενειακή ταλαιπωρία, περαιτέρω οικονομική αφαίμαξη.
Είναι, λοιπόν, αναγκαία η συσπείρωση του κλάδου για την ανατροπή της συγκεκριμένης απόφασης , αλλά και αυτών που σχεδιάζονται (τιμωρητική αξιολόγηση, αύξηση διδακτικού ωραρίου κλπ), οι οποίες  έχουν ως στόχο την εξόντωση των συναδέλφων.
Η ΠΑΣΚ καθηγητών Δ.Ε. καλεί όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική ετοιμότητα,  για τη ματαίωση των σχεδιασμών που θα  οδηγήσουν σε υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και σε πλήρη κατάργηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΤΗΣ Π.Α.Σ.Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε.