Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΧΑΛΚΙΔΑ- ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Λαμία 24-1-2013

                                                   

Συνέχεια της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για ουσιαστική και ευρεία διαβούλευση του Περιφερειακού Χωροταξικού της, με την παρουσίαση του στη Χαλκίδα, στο πλαίσιο συνάντησης και συζήτησης με τους φορείς.


Με την παρουσίαση και τη συζήτησή του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού στη Χαλκίδα στις 24 Ιανουαρίου συνεχίζεται η διαβούλευση για την αναθεώρησή του, που γίνεται με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η διαβούλευση που έχει ανοιχτό και ουσιαστικό ξεκίνησε με αντίστοιχη παρουσίαση και διάλογο στη Λαμία στις 22 Ιανουαρίου και θα συνεχίσει με υποβολή προτάσεων, απόψεων και θέσεων των φορέων μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.

Ευρεία ήταν η ανταπόκριση των φορέων στην πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά, αφού παρευρέθηκαν και συμμετείχαν Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων της Εύβοιας και της Βοιωτίας, οι Πρόεδροι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας και του ΕΒΕ Βοιωτίας, εκπρόσωποι και μέλη θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και στελέχη υπηρεσιών και πολίτες.

Η παρουσίαση του Περιφερειακού Χωροταξικού έγινε από τα στελέχη της ομάδας μελέτης Μάρθα Χουσιανάκου και Μαριλένα Παπαγεωργίου, ενώ εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής παρευρέθηκε υπηρεσιακός εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.

Καλωσορίζοντας στη συνάντηση ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επεσήμανε: «Σήμερα συνεχίζουμε από τη Χαλκίδα με τη συμμετοχή της Βοιωτίας και της Εύβοιας μια ουσιαστική διαδικασία σε ένα από τα βασικότερα κείμενα μακροπρόθεσμης ανάπτυξης του τόπου μας. Το Χωροταξικό της Περιφέρειας είναι το Σύνταγμα οργάνωσης του χώρου της Στερεάς Ελλάδας, με θεμελιώδεις κατευθύνσεις στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, στο αναπτυξιακό πλαίσιο και στη χωροταξική οργάνωση.
Με βάση το πρώτο χωροταξικό της Περιφέρειας που εγκρίθηκε το 2003 και το παρακολούθησα στενά ως Νομάρχης Βοιωτίας, σήμερα, μετά από σχεδόν 10 χρόνια ερχόμαστε να το επικαιροποιήσουμε και να το αναθεωρήσουμε λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και παραμέτρους όπως οι οικονομικές (κρίση – ύφεση) και διοικητικές (Καλλικράτης) μεταβολές που συνέβησαν αυτά τα χρόνια.

Το Περιφερειακό Χωροταξικό δίνει ένα στίγμα για την αναπτυξιακή κατεύθυνση της Περιφέρειας σε βάθος χρόνου, κι αυτό είναι ένα ισχυρό εφόδιο για τη Στερεά Ελλάδα και για εμάς προκειμένου να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε περισσότερα.
Ένα απ΄τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού είναι η αναγκαιότητα  της τροποποίησης των υπερκείμενων σχεδιασμών του Γενικού και των Ειδικών Εθνικών χωροταξικών σχεδίων. Οι σχεδιασμοί αυτοί θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη νέα δυναμική που αναδεικνύεται για τη Στερεά Ελλάδα και στοχεύει :
Στην ενίσχυση της εξωτερικά ανταγωνιστικής θέσης και του ρόλου της
Στην απόκτηση σταδιακά περισσότερης εριφερειακής αυτονομίας
Στην εξισορρόπηση των διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων
Στη συμπληρωματική λειτουργία των χώρων
Στη συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος και στην κατ΄εξοχήν χρήση του πόρου «γη»

Σε όλη αυτή τη διαδικασία, καταθέτω την ένσταση ως προς τον φορέα σχεδιασμού των περιφερειακών χωροταξικών, που δεν θα έπρεπε να είναι το ΥΠΕΚΑ, αλλά οι αιρετές Περιφέρειες. Γι΄αυτό εμείς αναδεικνύουμε αυτή τη διαδικασία και κάνουμε ουσιαστική και σε βάθος διαβούλευση με όλους τους φορείς του τόπου, έτσι ώστε να εκπονηθεί ένα χωροταξικό, με τις δικές μας κατευθύνσεις, με τις δικές μας προτεραιότητες.
Είναι προφανές ότι με την εφαρμογή του Καλλικράτη και η καθιέρωση των αιρετών Περιφερειών είναι επιβεβλημένο οι Περιφέρειες θα έπρεπε να έχουν αποφασιστικό και όχι γνωμοδοτικό ρόλο. Εμείς από αυτή την ουσιαστική διαβούλευση που κάνουμε και τις προτάσεις όλων των φορέων θα δομήσουμε συνθετικά τις απόψεις μας, τις οποίες το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει να λάβει υπόψη και να ενσωματώσει στο τελικό κείμενο του Χωροταξικού της Στερεάς Ελλάδας.
Άλλωστε η αναθεώρηση του χωροταξικού, στηρίζεται και αξιοποιεί τον Καλλικράτη, το σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου, και την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Σχεδίων μας. Θέματα δηλαδή αρμοδιότητας και διαχείρισης της Περιφέρειας. Αυτός λοιπόν ο ισχυρός ρόλος της αιρετής Περιφέρειας την καθιστά εκ των πραγμάτων πρωταγωνιστή αναπτυξιακού σχεδιασμού και το κράτος θα πρέπει να θωρακίσει θεσμικά αυτόν τον ρόλο.
Επιπλέον, θέλω να επισημάνω πως οι φορείς της πολιτείας θα πρέπει να συντονίσουν το βηματισμό τους, έτσι ώστε να μην αλληλοσυγκρούονται και αναιρούν τον σχεδιασμό με τις πράξεις τους. Έτσι, το Γενικό, τα Ειδικά και τα Περιφερειακά Χωροταξικά πρέπει να συγκλίνουν σε κατευθύνσεις, να αξιοποιούν ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, να ενσωματώνουν τις προτεραιότητες κάθε περιοχής, να δρομολογούν τις προβλεπόμενες μεγάλες παρεμβάσεις και κυρίως να είναι εφαρμόσιμα.
Εμάς στόχος μας δεν είναι διαβούλευση για τη διαβούλευση, αλλά ουσιαστικός διάλογος και προτάσεις για ουσιαστικό χωροταξικό. Χωοταξικό που θα λαμβάνει υπόψη του την ακρίβεια των προβλημάτων, τις τάσεις ανάπτυξης, την ύφεση και την κρίσιμη κατάσταση στη χώρα μας. Ένα χωροταξικό της Στερεάς Ελλάδας με διαστάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης, αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής συνοχής».

Παρουσιάζοντας το χωροταξικό οι εκπρόσωποι της ομάδας μελέτης, αναφέρθηκαν σε ορισμένα θεμελιώδη χαρακτηριστικά, και συγκεκριμένα :

Ø      Στην αξιολόγηση του πρώτου περιφερειακού χωροταξικού, που με τις κατευθύνσεις του, δρομολογήθηκε, αν και δεν ολοκληρώθηκε, η ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας σε πολλά επίπεδα : μεταφορών, δικτύων, ενέργειας, πολιτισμού, συγκράτησης πληθυσμού σε ορεινές περιοχές, ρόλου των αστικών κέντρων.

Ø      Στην αναγκαιότητα εναρμόνισης των κατευθύνσεων του περιφερειακού χωροταξικού και κυρίως την αξιοποίησή του στη διαδικασία αναθεώρησης του Γενικού Χωροταξικού και των Ειδικών του Τουρισμού, της Βιομηχανίας, των ΑΠΕ και των Υδατοκαλλιεργειών, με σκοπό την αναβάθμιση του ρόλου της Στερεάς Ελλάδας.

Ø      Στην ανάδειξη των προσαρμογών που πρέπει να γίνουν σε θέματα χωροταξικής ένταξης, χωρο-οικονομικού πλαισίου, χωρικής διάρθρωσης κατοίκησης και επενδύσεων, και της περιφερειακής πολιτικής για την τόνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Στερεάς Ελλάδας.

Την παρουσίαση, ακολούθησαν τοποθετήσεις, προτάσεις και θέσεις των φορέων, που αναμένεται να εμπλουτίσουν το διάλογο και να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαδικασία της αναθεώρησης του χωροταξικού.