Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Ολοκληρώνεται το σύγχρονο, μεγάλο έργο του αρδευτικού της Λιβαδειάς, προϋπολογισμού: 11.205.000 ευρώ.
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                      Λαμία  16-01-2013
                                               
                                         Ύστερα από συστηματική δουλειά και ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Περιφερειάρχη κ. Κλέαρχου Περγαντά, αποτελεί πλέον γεγονός η ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα του πρωτογενή τομέα στη Βοιωτία του: «Αρδευτικού της Λιβαδειάς».

Το έργο είχε μελετηθεί στο σύνολό του (Ζώνες Α, Β, Γ, Δ) επί Νομαρχίας Κλέαρχου Περγαντά και τμήμα του (Ζώνη Α) δαπάνης: 4.244.934,28 ευρώ κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση Π.Ε.Π.  Στερεάς Ελλάδας (ολοκλήρωση 2010).
Κατά την επόμενη Προγραμματική περίοδο και παρά το περιορισμένο ύψος των πιστώσεων του Ε. Π. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπέβαλε σχετικό Τεχνικό Δελτίο του υπολειπόμενου αγροτεμαχίου, προ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αιτήθηκε την ένταξη και χρηματοδότηση της κατασκευής της Β΄ φάσης του έργου (Ζώνες Β, Γ, Δ ), προϋπολογισμού 11.205.000 ευρώ.
Το γεγονός της πληρότητας του φακέλου του έργου, αλλά κυρίως η επιχειρηματολογία του Περιφερειάρχη ως προς την αναγκαιότητα, τη σκοπιμότητα και την αναπτυξιακή δυναμική του έργου για την περιοχή, οδήγησαν στην υπ΄  αρίθμ. 14364/13-12-2011 απόφαση του Υπουργείου περί εντάξεως του έργου στο Ε. Π.  «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση .
Στις 8/01/2013, μετά από την  ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, η Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πραγματοποίησε την δημοπρασία για την ανάδειξη του αναδόχου – κατασκευαστή.
Άμεσα αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το έργο θα υλοποιηθεί υπό την επίβλεψη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) και αφορά στην κατασκευή κλειστών υπόγειων αγωγών μεταφοράς νερού υπό πίεση σε αγροτεμάχια 8.750 στρεμμάτων.
Προβλέπεται επίσης ο εξοπλισμός συσκευών ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, τέσσερα κατακόρυφα αντλητικά συγκροτήματα με πλήρη εξοπλισμό, καθώς και ο εξοπλισμός ανακαίνισης των υφιστάμενων αντλιοστασίων των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3 και αυτόματη λειτουργία , των υφισταμένων και του κεντρικού, αντλιοστασίων.
«Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, με το οποίο εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι στην αγροτική καλλιέργεια, οι οποίες οδηγούν στην μείωση του κόστους της παραγωγής, ελαφρύνουν τους κόπους των αγροτών μας και εξασφαλίζουν την ορθολογική χρήση του υδάτινου πλούτου της περιοχής», δήλωσε φανερά ικανοποιημένος ο Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς και συνέχισε:
«Η επιτυχής έκβαση των στοχευμένων προσπαθειών, που καταβάλλουμε για το καλό των αγροτών και του τόπου μας, συνολικά, μας δίνει ισχυρή δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο εντατικά και επίμονα να πορευόμαστε το δρόμο που έχουμε διαλέξει και που οδηγεί στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των συνθηκών ζωής   όλων των πολιτών της Περιφέρειάς μας.