Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1940 KW στον οικισμό Βασιλέσι της Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.


             
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                      Καρπενήσι, 18 Δεκεμβρίου 2012.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
                                                                                                
Ταχ. Δ/νση
: Γ. Καραϊσκάκη 1                                                      
Ταχ.Κώδικας
: 36100 Καρπενήσι                                                                  
Τηλέφωνο
: 22373-50711                                                                         
Fax
: 22370-80210                                                                     
                                                                                         


Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης συνεδρίασε στις 17-12-2012 στην Χαλκίδα και εκτός από τα άλλα θέματα που συζήτησε ήταν και το θέμα:
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του υδροηλεκτρικού έργου ισχύος 1940 KW στον οικισμό Βασιλέσι της Τοπικής Κοινότητας Πρασιάς της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.
Ύστερα από τη συνεχή επικοινωνία και ενημέρωση με την τοπική κοινωνία (Δήμαρχο – Αντιδήμαρχο – Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας αλλά και με τους κατοίκους της περιοχής) και την επικοινωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία υπήρξε η διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα στην ύδρευση και άρδευση των περιοχών.

Επιπλέον η Υδροδυναμική – Ενεργειακή Α.Ε. (εταιρεία εκτέλεσης του έργου) είναι διατεθειμένη να κατασκευάσει νέα έργα για τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης τα οποία θα εκτελεσθούν και με την σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Αν ακόμη χρειασθεί, είναι δυνατόν να σταματήσει η λειτουργία του έργου κατά τους θερινούς μήνες αν προκύψει πρόβλημα στην ύδρευση και άρδευση της περιοχής.
Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω καθώς επίσης και με τους όρους που θέτει η Δασική Υπηρεσία, εισηγούμαι θετικά όσον αφορά την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ασφαλώς με την αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων που περιγράφονται στη Μελέτη.
Μετά την εισήγηση η Επιτροπή αποφάσισε θετικά για το παραπάνω έργο.

                                                                                                                 Με Εκτίμηση
                                                                                                     Ο Περιφερειακός Σύμβουλος


                                                                                                        Λάμπρος Χ. Τσιτσάνης