Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σήμερα στη Λαμία, με κεντρικά θέματα την έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού του έτους 2013, καθώς και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Κλέαρχου Περγαντά σχετικά με τις διαρκείς διεκδικήσεις για την βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας στο σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμία 29-10-2012

                                                                             
Στη Λαμία, έγινε στις 29 Οκτωβρίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, όπου, μεταξύ πολλών θεμάτων και επίκαιρων ερωτήσεων, συζητήθηκαν :


1. Οι εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για τον σχεδιασμό της Ε΄προγραμματικής περιόδου, με στόχο την βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο διαρκών επαφών με την κυβέρνηση, τον Επίτροπο Περιφερειακής πολιτικής κ. Jiohannes Hahn, την Ένωση Περιφερειών (ΕΝΠΕ) και την αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς επεσήμανε :

«Είναι γνωστό ότι η Περιφέρειά μας εντάσσεται σε ενδιάμεση κατηγορία Περιφερειών, μεταξύ του 75 – 90 % του κοινοτικού μέσου όρου, γεγονός που διαμορφώνει για μας μια αφετηρία που είναι πιο κοντά στην κοινωνικο – οικονομική μας πραγματικότητα.
Η καθιέρωση ενδιάμεσης κατηγορίας Περιφερειών, ήταν η θετική κατάληξη μιας προσπάθειας για να πετύχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για τη Στερεά Ελλάδα. Η προσπάθεια αυτή δεν εξαντλείται εκεί και συνεχίζεται με πρωταρχικό στόχο να ληφθούν υπόψη ως έτη αναφοράς για τη χώρα μας, η τριετία 2009-2010-2011, που αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα της βαθιάς ύφεσης και των συνεπειών της στην Ελλάδα.
Η θέση αυτή, που είναι και θέση της Ένωσης Περιφερειών και έχει υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε επίπεδο κράτους – μέλους. Πρόκειται για ένα θέμα που είναι ανοιχτό, που είναι διπαγματεύσιμο και για το οποίο διατηρώ την αισιοδοξία ότι μπορεί να εξελιχθεί θετικά.
Εμείς απ΄την πλευρά μας, εκπροσωπώντας τη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζουμε να διεκδικούμε την αντιμετώπισή μας με πραγματικούς όρους, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψη τις επιπτώσεις της παρατεταμένης ύφεσης, την υψηλή ανεργία, την ύπαρξη απομακρυσμένων περιοχών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, τις αναπτυξιακές ανισότητες, την κάθετη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και τις συνεπαγόμενες απειλές του κοινωνικού ιστού.»

Επίσης ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Προγράμματος που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι το πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας εξελίσσεται ομαλά και δεν επηρεάζεται από τη μείωση της εθνικής συμμετοχής.
Ακόμα, ο κ. Περγαντάς, καλώντας όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, είπε πως πλήρης παρουσίαση του ΠΕΠ με δυνατότητα ευρείας ανάλυσης της εφαρμογής του θα γίνει στην Επιτροπή Παρακολούθησης των προγραμμάτων Στερεάς Ελλάδας – Θεσσαλίας και Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στα Καμένα Βούρλα, υπό την προεδρία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.


2. Η έγκριση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  έτους 2013, σε πλήρη εναρμόνιση με το πρόγραμμα δράσης και τεχνικών έργων για το ίδιο έτος.

Ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων ανέρχεται στα 191.339.327 €, από τα οποία τα 156.025.415 € (προϋπολογιζόμενα έσοδα) αφορούν επενδύσεις, ενώ μειωμένες είναι οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας.

«Προϋπολογισμό διαμαρτυρίας και αντίστασης στην ασφυκτική δημοσιονομική στενότητα που πλήττει την Αυτοδιοίκηση» χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2013, ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας :
«Από διαφορετική ίσως αφετηρία, όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός περιορισμένος, ένας προϋπολογισμός που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας. Άλλωστε, μόλις τον προηγούμενο μήνα συζητήσαμε και εγκρίναμε το Επιχειρησιακό μας Πρόγραμμα για την τριετία 2012-2014, όπου έχουμε καταγράψει και κοστολογήσει τις ανάγκες μας, οι οποίες φυσικά ξεπερνούν τους ετήσιους προϋπολογισμούς.
Στον προϋπολογισμό του 2013, τα βασικά μας έσοδα για τις δημόσιες επενδύσεις, δηλαδή κυρίως για έργα, προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), το ΕΣΠΑ και τις Συλλογικές Αποφάσεις και κυρίως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766). Αξίζει να πούμε ότι οι πληρωμές από το ΕΣΠΑ και την ΣΑΕΠ 766 γίνονται ομαλά και μάλιστα, όπως γνωρίζετε, έχουμε προσπαθήσει πολύ για την εξομάλυνση των χρηματοροών από τους Εθνικούς πόρους. Παρά την υστέρηση των εσόδων από τους ΚΑΠ, όπου όπως ξέρετε, έχουμε πάρει μία και μοναδική δόση για το 2012, εμείς στην Περιφέρεια δεν υστερούμε σε πληρωμές. Με καλή οργάνωση στην οικονομική διαχείριση και συνεχή παρακολούθηση των πιστώσεων, η Περιφέρεια συνεισφέρει στην εισροή χρήματος σε προμηθευτές, κατασκευαστές, συναλλασσόμενους και εν γένει στην αγορά.

Για τη σύνταξη του φετινού προϋπολογισμού, η Οικονομική και Εκτελεστική Επιτροπή αποφάσισαν την υπέρβαση του θεσμικού πλαισίου, με γνώμονα την κάθετη υπογράμμιση της αδιαπραγμάτευτης θέσης μας να μας αποδοθούν στο ακέραιο όλα τα υπόλοιπα των ΚΑΠ, που το κράτος μας αποστερεί. Αντιστεκόμαστε στις οδηγίες του Υπουργείου και δεν παραιτούμαστε από το δικαίωμά μας να πάρουμε τους θεσμοθετημένους πόρους για την Περιφέρεια και να τους αξιοποιήσουμε στο έπακρο για έργα χρήσιμα και αναγκαία για τον τόπο μας.

Οφείλουμε λοιπόν όλοι, με αίσθημα ευθύνης να ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Να εγκρίνουμε δηλαδή το βασικό εργαλείο λειτουργίας της Περιφέρειάς μας, που θα μας επιτρέπει να δίνουμε χρήματα, μεταξύ των άλλων, για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τη μεταφορά των μαθητών και την τοπική αγορά. Να δηλώσουμε όλοι ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε ομαλά, κανονικά και παράλληλα χωρίς να υπαναχωρούμε από τα κονδύλια που μας οφείλει το κράτος»

Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε και εγκρίθηκε η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών για το έτος 2013. Στη συζήτηση επισημάνθηκε πως, μετά την επιτυχή εφαρμογή του φετινού αντίστοιχου προγράμματος για πρώτη φορά από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, πολύ έγκαιρα και μεθοδικά σχεδιάζεται το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς συνολικού προϋπολογισμού 600.000 €, με πεδίο εφαρμογής όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας