Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2012

«Αποκάλυψη στο Δημοτικό Συμβούλιο – Μαύρη τρύπα στην παλιά ΔΕΥΑΚ – έλλειμμα 152.000 ευρώ βρήκαν οι ορκωτοί λογιστές - αποκαλυπτικός διάλογος Μπακογιάννη Καρφή».

Έτσι καταγράφηκε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Ευρυτανικά νέα» την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλα γράμματα, η άποψη του κ. Μπακογιάννη για το ζήτημα της ΔΕΥΑΚ στο προηγούμενο Δ.Σ. και βέβαια προκύπτει αβίαστα από αυτόν τον τίτλο ότι στην ΔΕΥΑΚ έγινε υπεξαίρεση 152.000 ευρώ και ο ηθικός αυτουργός της υπεξαίρεσης δεν είναι άλλος από τον Καρφή.  Kύριε  διευθυντά της εφημερίδας, θεωρώ ότι σε ότι αφορά τον συγκεκριμένο τίτλο σας, καλό θα ήταν να είχατε ενημερωθεί  από τον καθ΄ύλην αρμόδιο  ορκωτό λογιστή γιατί έχει αποδειχτεί και στο παρελθόν ότι οι γνώσεις του κ. Δημάρχου είναι λιγοστές. 

Είναι γεγονός ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση του Δ.Σ. επειδή αντιλήφθηκα από τις ερωτήσεις του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Οικονομικών, ότι οι οικονομικοί όροι στους οποίους αναφέρθηκε ο κ. ορκωτός λογιστής είναι δυσνόητοι για τους περισσότερους, είπα:  «Κάποια πράγματα δεν μπορούν να τα καταλάβουν όλοι»  γιατί δεν υπάρχει η αντίστοιχη κατάρτιση σε τόσο εξειδικευμένα οικονομικά θέματα. Δεν θέλω να πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι ο Δήμαρχος σκόπιμα παραποίησε την αλήθεια και αποδίδω την παρανόησή του σε ελλιπή κατάρτιση και αλλοίμονο αν σε αυτή τη χώρα κάναμε όλοι το γιατρό. Ευτυχώς όμως που η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων αποτυπώνεται με συγκεκριμένους αριθμούς και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν και οι αριθμοί την αξία τους και επίσης ευτυχώς που καταγράφηκε η εισήγηση του κ Ορκωτού λογιστή κ. Βαρθαλίτη (επιλογή του κ. Δημάρχου) ο οποίος με απλά λόγια είπε για το θέμα τα εξής:
 «Κάποιες μειώσεις λογαριασμών πελατών της ΔΕΥΑΚ που έγιναν με συγκεκριμένη διαδικασία και για πραγματικούς λόγους (εσφαλμένη χρέωση κ.λπ.) διαχρονικά, το ποσό των οποίων ανέρχεται σε 152.000 ευρώ, λογιστικοποιήθηκαν και αποτέλεσαν ορθά μειώσεις εσόδων, οι οποίες μειώσεις εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα των επίσημων ισολογισμών της επιχείρησης, όμως δεν μεταφέρθηκαν στο εμπορικό πρόγραμμα (όταν αυτό αντικαταστάθηκε με άλλο),  με αποτέλεσμα να υπάρχει ασυμφωνία της γενικής λογιστικής με την εμπορική διαχείριση». Συνεχίζοντας είπε: «ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με παράγοντες της πρώην ΔΕΥΑΚ για την τακτοποίηση του θέματος και αφού βρεθούν και αρχειοθετηθούν οι αποφάσεις μειώσεων, στη συνέχεια θα καταχωρηθούν συγκεντρωτικά στην εφαρμογή της εμπορικής διαχείρισης για την πλήρη συμφωνία γενικής λογιστικής και εμπορικής διαχείρισης».
Από αυτή την εισήγηση (που εγώ απλοποίησα στο παρόν για να γίνει κατανοητή στους αναγνώστες) ο κ. Δήμαρχος κατάλαβε ότι υπάρχει υπεξαίρεση 152.000 ευρώ, παρόλο που ο ορκωτός λογιστής αντιλαμβανόμενος την δυσκολία του Δημάρχου να κατανοήσει την εισήγησή του, μάταια προσπάθησε να εξηγήσει το αντίθετο. Επί πλέον εξέφρασα την άποψη μετά την εισήγηση του ορκωτού, ότι αν στην πορεία προκύψει ότι κάποιες μειώσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς την νόμιμη διαδικασία θα είμαι ο πρώτος που θα θέσω το θέμα για απόδοση ευθυνών. Εξάλλου έχω ζητήσει δύο τουλάχιστον φορές  επίσημα από το Δήμαρχο, οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο για όλους τους πρώην δήμους, αλλά ο κ. Μπακογιάννης δεν τηρεί την προεκλογική του δέσμευση.
Αποκαλυπτικός διάλογος
Υπάρχει όμως και η ειρωνική φράση του κ. Μπακογιάννη «Βρέ Βαγγέλη, εσύ τόσα χρόνια τι έκανες» και εδώ είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω με στοιχεία και αριθμούς κάτι που έκανα συνοπτικά στο Δ.Σ. αλλά καταγράφηκε από τον τύπο πολύ επιλεκτικά στα ψιλά γράμματα.
Υπενθυμίζω λοιπόν ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, ξεχωριστή διεύθυνση και τελούν υπό την υψηλή εποπτεία του εκάστοτε δημάρχου. Κατά συνέπεια ο αντιδήμαρχος οικονομικών δεν έχει καμιά αρμοδιότητα στην συγκεκριμένη διοίκηση παρόλο που εξωθεσμικά είχα θέσει τις απόψεις μου αρκετές φορές χωρίς να εισακουστώ και τουλάχιστον τότε είχαν καταγραφεί στον τύπο οι αντιδράσεις μου. Προκαλώ όμως τον κύριο δήμαρχο να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ΔΕΥΑΚ στις δύο χρήσεις 2003 και 2004 κατά τις οποίες διατέλεσα πρόεδρος στην επιχείρηση και παραθέτω συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2002 (προηγούμενη της θητείας μου) της χρήσης 2003 επί προεδρίας μου.
Χρήση 01/01-31/12/2002 : ΖΗΜΙΕΣ προ αποσβέσεων - 217.073,79 ευρώ
Χρήση 01/01-31/12/2003 : ΚΕΡΔΗ  προ αποσβέσεων    + 52.059.49 ευρώ
Οι συνολικές καθαρές υποχρεώσεις αφαιρουμένων των απαιτήσεων και των διαθεσίμων στην χρήση 2003, μειώθηκαν κατά 58.214,53 ευρώ, έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Ακόμα και από τη σύγκριση των δύο χρήσεων σε ότι αφορά τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης, προκύπτει θετική διαφορά της χρήσης 2003 έναντι της χρήσης 2002 ύψους 115.817,18 ευρώ σε απόλυτα συγκρίσιμα μεγέθη (δηλαδή: αφαιρεθήκαν 106.000 ευρώ από τα έσοδα της χρήσης 2003 που αποτελούσε την αύξηση του τιμολογίου, προστέθηκε ποσό 8.492,38 ευρώ δαπανών για τη χρήση 2002 που απορροφήθηκαν σε έργα και να αφαιρέθηκε  ποσό 52.387,30 ευρώ δαπανών για τη χρήση 2003 που απορροφήθηκαν επίσης σε έργα). Τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Ευρυτανικά νέα» στις 29 Σεπτεμβρίου 2004 όπως επίσης έχει δημοσιευτεί το γεγονός ότι δεν δέχτηκα την αμοιβή μου ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ για τα δύο χρόνια, δίνοντας έτσι το παράδειγμα για την ανάκαμψη της επιχείρησης.
Αυτό ήταν το έργο μου κύριε Δήμαρχε στην ΔΕΥΑΚ και σεις από 01/01/2011 μέχρι και 31/08/2012 που έχετε την υψηλή εποπτεία στην επιχείρηση, δεν καταλάβατε ακόμη ότι εκτινάξατε στα ύψη τις ελαστικές δαπάνες, όπως για παράδειγμα τις Αμοιβές και τα έξοδα τρίτων (ελεύθεροι επαγγελματίες) σε 63.224,98 ευρώ, τις Παροχές τρίτων (ΔΕΗ –ΟΤΕ κ.λπ.) σε  57.509,09 ευρώ και τα Διάφορα  έξοδα  21.182,32 ευρώ. Και αυτό το πετύχατε μόνο σε 9 μήνες αφού τους υπόλοιπους 11 μήνες η ΔΕΥΑΚ δεν λειτουργούσε και δεν παρουσίασε έσοδα λόγω της εκκαθάρισης των περιουσιακών της στοιχείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω δαπάνες και στο χρονικό διάστημα που αφορούν, αποτελούν αρνητικό ρεκόρ κόστους για την ΔΕΥΑΚ από την λειτουργία της.  
Αντιλαμβάνομαι λοιπόν κύριε Δήμαρχε ότι έχετε ενεργοποιήσει τον μηχανισμό σας για να αποσβέσετε συμψηφιστικά τις μέχρι τώρα σπατάλες σας για τους έξι προσωπικούς σας συμβούλους, το εν όρεσι των 60.000 ευρώ, τις παράνομες αιμοληψίες αντιδημάρχων σας, για τις μεθοδεύσεις των δημοπρασιών και τις κατατμήσεις των δημοτικών έργων, τις χλιδάτες προμήθειες στο νέο Δημαρχείο,  τις παράνομες τιμολογήσεις του ΟΠΠΑΔΗΚ, την ανάθεση των δικαιωμάτων του νερού της Αγίας Τριάδας κατά παράβαση κάθε νομιμότητας, τα καθημερινά ρουσφέτια με τα οποία προσπαθείτε να γαντζωθείτε στην εξουσία. Όμως τα επίσημα στοιχεία που παραθέτουμε κάθε φορά, δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και σας αναγκάσουν ως πολιτικό «παλαιάς κοπής» να επιλέγετε πλάγιους δρόμους αν και οι καιροί είναι δύσκολοι για θεωρίες και λαϊκισμούς όπως αποδείχτηκε και πρόσφατα, όταν προσπαθήσατε να πείσετε τους δημότες ότι μετά από παρέμβασή σας έγινε η αλλαγή ζώνης για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στο Νομό μας, ενώ γνωρίζετε ότι όλα έγιναν μετά από την παρέμβαση του Βουλευτή και απλώς εσείς είχατε φιλική συμμετοχή. Δυστυχώς το μόνο που κάνετε κ. Δήμαρχε είναι να συντηρείτε τοπικά το μοντέλο του πολιτικού συστήματος που επικράτησε τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και αρκετές φορές έχετε την εντύπωση ότι απευθύνεστε σε διανοητικά καθυστερημένους πολίτες.
Βαγγέλης Καρφής                                                                                                                      Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης                                                             του  Δ.Σ. του Δήμου Καρπενησίου