Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ

 ο γενικός γραμματέας
του δήμου Ρόδου Παύλος Τσίπρας