Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ-


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                               

Λαμία  25 - 09- 2012
      ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                                             


Θετική εξέλιξη υπήρξε για τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης  βάσει του εγγράφου της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης σύμφωνα με το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τον τακτικό  προϋπολογισμό 2012  κονδύλι για την κάλυψη  παρεμβάσεων  σχετικά  με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας.

Επισυνάπτουμε το έγγραφο της  Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης