Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ      
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ                            
E-mail : bkarfis@otenet.gr                          

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Είχαμε δημοσιεύσει μια απόφαση-σκάνδαλο της δημοτικής αρχής του δήμου Καρπενησίου, η οποία ελήφθη μόνο από την πλειοψηφία και αφορούσε στην χαριστική παράταση μίσθωσης δύο δημοτικών καταστημάτων στο Κεφαλόβρυσο για 12 επί πλέον χρόνια, τη στιγμή μάλιστα που ο μισθωτής όφειλε στον Δήμο Καρπενησίου  δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Είχαμε δημοσιοποιήσει επίσης ότι η απόφαση αυτή στις 27/12/2011 ακυρώθηκε στο σύνολό της από την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας ως παράνομη, με βαρείς χαρακτηρισμούς κατά της δημοτικής αρχής. 

Η συνέχεια της υπόθεσης παρουσιάζει περίεργο ενδιαφέρον με εμπλοκή του δημάρχου Λαμιέων κ, Κοτρωνιά, αφού ο μισθωτής των δημοτικών καταστημάτων προσέφυγε κατά της ακυρωτικής απόφασης της Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και τελικά δικαιώθηκε από  Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 στην οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας ο δήμαρχος Λαμιέων.
Ο κ. Κοτρωνιάς ήταν και ο εισηγητής της συγκεκριμένης απόφασης και αφού δεν μπήκε καν στην ουσία της υπόθεσης (γιατί η σχετική απόφαση του ελεγκτή νομιμότητας της περιφέρειας ήταν υπόδειγμα νομιμότητας), προσπάθησε να ακυρώσει την απόφαση για τυπικό λόγο και το πέτυχε αφού υποστήριξε ότι είχε παρέλθει η προθεσμία των 20 ημερών για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149, παρ. 1 του ΚΔΚ (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Ν. 3463/2006) και πράγματι η περιφέρεια αποφάνθηκε γραπτώς (ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου) μετά από 28 ημέρες από την λήψη της.
Η εισήγηση όμως αυτή του κ. Κοτρωνιά η οποία τελικά επικράτησε στην Επιτροπή στερείται κάθε νομιμότητας αφού  με το άρθρο 225 παρ. 3 εδάφιο 1 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), η προθεσμία που προβλέπεται για την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας από τον ελεγκτή νομιμότητας στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σαράντα (40) ημέρες και συνεπώς  η ως άνω «περίεργη και ακατανόητη αν όχι ύποπτη» ακυρωτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, παράγει έννομες συνέπειες σε βάρος των Δημοτών του Δήμου Καρπενησίου και υπέρ του ωφελούμενου σαφώς ιδιώτη μισθωτή των καταστημάτων. Η ίδια απόφαση προσβάλλει ανεπανόρθωτα τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με κύρια εμπλοκή ενός δημάρχου ο οποίος μάλιστα συμμετέχει στα Κεντρικά Όργανα της Αυτοδιοίκησης.
Η συμπεριφορά του κ. Κοτρωνιά Γεωργίου ως μέλους της Επιτροπής άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, ο οποίος ήταν και ο εισηγητής της συγκεκριμένης απόφασης, είναι απαράδεκτη και τουλάχιστον επικίνδυνη για την αυτοδιοίκηση, είτε οφείλεται σε άγνοια είτε σε άλλους λόγους και την καταγγέλλουμε δημόσια αλλά και θεσμικά έχουμε υποβάλλει στην Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας αίτημα αντικατάστασής του από μέλος της συγκεκριμένης επιτροπής.