Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Κάλεσμα από το Δήμο Καρπενησίου σε άπορες οικογένειες για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Ο Δήμος Καρπενησίου αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε ως κράτος και κατά συνέπεια ως Δήμος, οφείλει να στηρίξει τους δημότες του που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην κάλυψη βασικών αναγκών.
Για το λόγο αυτό ανοίγει τις πόρτες του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και καλεί τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, να καταθέσουν αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας,   μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, προκειμένου να αυξηθούν οι δικαιούχοι του α’ εξαμήνου, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
·         Αίτηση ενδιαφέροντος
·         Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
·         Εκκαθαριστικό Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση περί μη υποχρεωτικής  υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρούμενη από τη ΔΟΥ
·         Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
·         Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας εφόσον πρόκειται για Α.Μ.Ε.Α.
·         Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
Οι Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων αλλά και οι συνεχείς χορηγίες σε είδη από τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, συλλόγους, αλλά και ευαισθητοποιημένους δημότες κάνουν επιτακτική την ανάγκη για προσφορά και στήριξη στους συνδημότες μας που βρίσκονται σε αδύναμη θέση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ποιότητας Ζωής (22370-80239) ή με το Γραφείο Δημάρχου: (22370 – 21015).