Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Επιστολή Δημάρχου Καρπενησίου προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Καρπενήσι, 7 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Καρπενησίου μετά από αιτήματα και εισηγήσεις δημοτών αναφορικά με την ενίσχυση της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού με μια δεύτερη βάρδια νοσηλευτών, θεώρησε υποχρέωση να προβεί σε αποστολή σχετικής επιστολής προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης.
Είναι αναμφισβήτητο το γεγονός πως ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας για ποιότητα ζωής σε όλους, βρίσκονται στο επίκεντρο της Νέας Δημοτικής Αρχής.

Για το λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Καρπενησίου, Κώστας Μπακογιάννης, απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για έγκριση μιας δεύτερης βάρδιας νοσηλευτών, προκειμένου να επιτευχθεί η εξυπηρέτηση του συνόλου των ασθενών που χρήζουν αιμοκάθαρσης.

Η Περίθαλψη αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για όλους και αυτό θα πρέπει να το υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο.