Τετάρτη 20 Απριλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Καρπενήσι, 19 Απριλίου 2011

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία απόρριψης και περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους κατοίκους να αποσυναρμολογούν τα χάρτινα κουτιά, έτσι ώστε να καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στον κάδο.

Επιπρόσθετα, παρακαλούνται όλοι να μην εναποθέτουν χάρτινα κουτιά και άλλα ανακυκλώσιμα αντικείμενα εκτός των κάδων ανακύκλωσης ή εντός των κοινών κάδων σκουπιδιών
Επιπρόσθετα, παρακαλούνται όλοι να μην εναποθέτουν χάρτινα κουτιά και άλλα ανακυκλώσιμα αντικείμενα εκτός των κάδων ανακύκλωσης ή εντός των κοινών κάδων σκουπιδιών.