Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύσταση Ενιαίων Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Κλεομένη Λάππα, συστάθηκαν δύο νέα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου για τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία και θα αντικαταστήσουν τις επιμέρους σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με το σχέδιο Καλλικράτης.
Οι Ενιαίες Επιτροπές Σχολικών Μονάδων συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων πλέον σε αυτές σχολικών επιτροπών και διοικούνται από 13μελή Διοικητικά Συμβούλια.
Στην ίδια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ο πολυσυλλεκτικός τους χαρακτήρα, πέρα και πάνω από κόμματα και πολιτικές σκοπιμότητες.
Κύριο μέλημα της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η εξασφάλιση της όσο το δυνατό ποιοτικά πληρέστερης αντιπροσώπευσης. Κινούμενη υπερκομματικά και αποσκοπώντας αποκλειστικά και μόνο στην βελτιωμένη και ομαλότερη λειτουργία των Επιτροπών, ενέταξε στο Διοικητικό Συμβούλιο δημότες με αποδεδειγμένη δράση στον τομέας της εκπαίδευσης. Μέλη της τοπικής κοινωνίας, δραστήρια και ενεργά, μέλη της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας, αλλά και μέλη των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων κινητοποιούνται για να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η λειτουργία των σχολικών μονάδων, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον τόπο.