Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011

Καρπενήσι, 1 Μαρτίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
Έπειτα από εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου, Χρήστου Ντέκα και σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 που επιβάλει την ψήφιση πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Συμβουλίων, το Δημοτικό Συμβούλιο  Καρπενησίου, στη συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2010, ψήφισε κατά πλειοψηφία το νέο κανονισμό λειτουργίας του.
Βασικός στόχος της νέας Δημοτικής Αρχής ήταν η κατάρτιση ενός σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας που θα δίνει τη δυνατότητα στο σώμα να λειτουργεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή, όπου ο ρόλος του Συμβουλίου θα είναι σαφώς αναβαθμισμένος.
Επιχειρώντας να απαλλάξει το Συμβούλιο από τα παθολογικά χαρακτηριστικά του, η Νέα Δημοτική Αρχή διευρύνει, με τον νέο κανονισμό, τις δημοκρατικές λειτουργίες του Συμβουλίου, δημιουργεί πεδία ευρύτερου διαλόγου και το καθιστά πιο λειτουργικό και προσιτό τόσο στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και στους δημότες.
Πιο δημόσιο και συμμετοχικό πλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο, καθιστά αποτελεσματικότερους τους Δημοτικούς Συμβούλους , προάγει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή και αποδεσμεύεται από τον δημαρχοκεντρικό χαρακτήρα που το διέπνεε μέχρι σήμερα.
Με τον κανονισμό αυτό, διευκολύνεται η λειτουργία των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα τίθενται δημοκρατικότεροι όροι στη συμμετοχή και τη δράση των συμβούλων. Επιπρόσθετα εναρμονίζεται πλήρως η λειτουργία του Συμβουλίου με τις απαιτήσεις του σχεδίου Καλλικράτης.
Το νέο κανονισμό λειτουργίας στήριξε και η ελάσσονα αντιπολίτευση.