Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

Το «Μικρό Πανεπιστήμιο» του Δήμου Καρπενησίου


Η απόσταση που χωρίζει την πόλη μας από τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί τροχοπέδη στη μετάδοση νέων γνώσεων και πληροφοριών.
Επιδίωξη της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα επιτρέπουν σε κάθε έναν από τους δημότες να μπορεί να γίνει μέτοχος της κοινωνίας της πληροφόρησης αλλά και της διαδικασίας μη τυπικής, άτυπης και δια βίου μάθησης.
Η ενίσχυση της ευρύτερης μόρφωσης και η προώθηση δράσεων που συμβάλουν στην επιπλέον κατάρτιση, αποτελούν για το Δήμο Καρπενησίου τις βάσεις αυτής της προσπάθειας.
Δημιουργούμε λοιπόν το «Μικρό Πανεπιστήμιο». Έναν θεσμό, στα πλαίσια του οποίου ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου, το παράρτημα Καρπενησίου του ΤΕΙ Λαμίας (Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων), τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου και το Σύλλογο Νέων για την Ευρυτανία θα διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και ανοιχτές συζητήσεις διαφορετικής κάθε φορά θεματολογίας.
Απευθυνόμενοι σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και φορείς, ανοίγουμε έναν κύκλο εκδηλώσεων που έχουν ως βασική τους αποστολή την παροχή ευρείας και ενδιαφέρουσας γνώσης. Με στοχευμένες δράσεις, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, που θα κρατούν το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, ευελπιστούμε ο θεσμός αυτός να καθιερωθεί και να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε κατοίκου της πόλης μας.
Ξεκινάμε με τους νέους. Τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 12:30 στην ...... αίθουσα της Βασικής Βιβλιοθήκης υποδεχόμαστε τον Καθηγητή Θανάση Διαμαντόπουλο. Στη διάλεξή του με θέμα Νεολαία: Θεσμοί και Πολιτικό Σύστημα, θα επιχειρήσει να αναλύσει τη σχέση των νέων με το ελληνικό πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς.
Η παρουσία τόσο των νέων του τόπου μας όσο και όλων όσοι με τη δράση τους εμπλέκονται σε τομείς που αφορούν τη νεολαία θα επιβεβαιώσει ότι η τοπική μας κοινωνία μπορεί να δώσει χώρο στο «Μικρό Πανεπιστήμιο».
Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε:
«Η φιλοσοφία του θεσμού αυτού είναι το Καρπενήσι να υποδέχεται ανθρώπους που με τις γνώσεις και την εμπειρία τους, παρέχουν στους δημότες μας επιπλέον κατάρτιση. Χρησιμοποιώντας μεθόδους μη τυπικής και άτυπης μάθησης που προωθούνται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το «Μικρό Πανεπιστήμιο» του Δήμου Καρπενησίου ελπίζουμε να συμβάλει στην προώθηση νέων ιδεών αλλά και στη μετάδοση χρήσιμων για όλους μας γνώσεων. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε πολύτιμους συμμάχους το Ενιαίο Λύκειο Καρπενησίου, το ΤΕΙ, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου και το Σύλλογο Νέων, οι εκπρόσωποι των οποίων αποδέχθηκαν αμέσως να συνεργαστούν με τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να «στήσουμε» το θεσμό αυτό, αλλά και να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του, αφού το «Μικρό Πανεπιστήμιο» θα υλοποιεί τις δικές τους προτάσεις».http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/