Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας


Ορισμός Προϊσταμένων Τμημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας


Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη, ορίστηκαν οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Για τον νομό Ευρυτανίας ορίστικαν οι εξής:
-Στο Τμ. Διοικητικού – Οικονομικού ν. Ευρυτανίας ο Τσίγκας Παναγιώτης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με Α βαθμό
-Στο Τμ. Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών ν. Ευρυτανίας η Κατσαβριά Βασιλική του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Α βαθμό
-Στο Τμ. Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ν. Ευρυτανίας η Κουδουνά Αθηνά του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με Α βαθμό παράλληλα με τα καθήκοντά της στο Τμ. Αδειών Διαμονής ν. Ευρυτανίας. Στο Γραφείο Γραμματείας θα ασκεί καθήκοντα η Τριανταφύλλου Μαρία, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, με βαθμό Α΄.
-Στο Τμ. Αδειών Διαμονής ν. Ευρυτανίας στο Γραφείο Γραμματείας θα ασκεί καθήκοντα ο Ζαλοκώστας Ηλίας, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, με βαθμό Α΄.