Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

Με πλεόνασμα 318.836,00 € στα ταμεία ο Δήμος Δομνίστας

Με πλεόνασμα 318.836,00 € στα ταμεία ο Δήμος Δομνίστας
Την οικονομική κατάσταση του Δήμου Δομνίστας, που παρέδωσε στον νέο Καλλικρατικό Δήμο Καρπενησίου, γνωστοποιεί με Δελτίο Τύπου ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Σταμάτης. Σύμφωνα με αυτό στις 31/12/2010, στο ταμείο του Δήμου, βρίσκονται 318.836,00 ΕΥΡΩ, ποσό που προέρχεται από 92.336 ΕΥΡΩ, που είναι σε Λογαριασμό του Δήμου στην Αγροτική Τράπεζα, 6.500 ΕΥΡΩ από το Πρόγραμμα “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”, 20.000,00 ΕΥΡΩ, από τέλη φωτισμού, 150.000 ΕΥΡΩ από δύο δόσεις αναλογούσας ΣΑΤΑ και 50.000 ΕΥΡΩ από ανείσπρακτα διάφορα Δημοτικά Τέλη. Ακόμη στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο κ. Σταμάτης, γίνεται λόγος για τα Συμβατοποιημένα Έργα που είναι για Εκτέλεση το 2011, για έργα που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 -2013 για δημοπράτηση και για άλλα υπό ένταξη έργα. Τέλος ο πρώην Δήμαρχος αναφέρεται στα μέχρι τώρα συναφθέντα δάνεια με το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων από το έτος 2011, σύμφωνα με τα οποία ο δήμος Δομνίστας οφείλει να καταβάλλει ετησίως το ποσό των €. 138.590,00. Με το ποσό των πάνω από 318.836,00 €. που υπάρχει στο ταμείο υπερκαλύπτονται για τα επόμενα τρία χρόνια οι οφειλόμενες και καταβλητέες δόσεις όλων των δανείων. Κλείνοντας ο κ. Σταμάτης ενημερώνει ότι δεν υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα εκτός των όσων έχουν αναφερθεί με προμηθευτή, εργολάβο, εργαζόμενο η συνεργάτη, εύχεται στην νέα Δημοτική αρχή να συνεχίσει να εργάζεται για την περιοχή αλλά και για όλο το δήμο με θετικό πρόσημο όπως το παραλαμβάνει και ολοκληρώνει ευχαριστώντας τους δημοτικούς υπαλλήλους που τον βοήθησαν από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα καθώς και όλα τα αιρετά στελέχη.Ανάλογες ενημερώσεις αναμένουμε να δημοσιεύσουν και οι υπόλοιποι απερχόμενοι Δημάρχοι. Το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ έχει ως εξής: Κλείνοντας 16 συνεχή αυτοδιοικητικά χρόνια που υπηρέτησα ως Πρόεδρος της Κοινότητας Δομνίστας την πρώτη τετραετία και ως Δήμαρχος του Καποδιστριακού Δήμου Δομνίστας για τις υπόλοιπες τρεις τετραετίες έχω την ηθική υποχρέωση να κάνω έναν μικρό δημόσιο γραπτό απολογισμό, τιμώντας αυτούς που με εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια και όχι μόνο.Σήμερα παραδίδουμε με τους άξιους συνεργάτες μου έναν άρτιο οργανωμένο και στελεχωμένο μικρό δήμο. Αυτός ο δήμος αποτελεί από αύριο 01-01-2011 Δημοτική Ενότητα του νέου Δήμου Καρπενησίου την διαχείριση του οποίου αναλαμβάνει ο Δήμαρχος κ. Κ. Μπακογιάννης και οι συνεργάτες του. Εκτός των υπηρεσιών του δήμου, του μηχανολογικού μας εξοπλισμού που με αγώνες αποκτήσαμε, των έργων που εκτελέσαμε, παραδίδουμε και την παρακάτω κατάσταση :1)Ταμείο Δήμου (στις 31-12-2010)α) Χρήματα στον Λογαριασμό του Δήμου Αγροτικής Τράπεζα 92.336 ΕΥΡΩβ) Υπόλοιπο ποσό από Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα αποδοθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 1ο 15θήμερο Ιανουαρίου 2011 6.500 ΕΥΡΩγ)Εισπραχθέντα τέλη Φωτισμού τελευταίο δίμηνο 2010 καθαρό. Απόδοση από ΔΕΗ 1Ο 15θήμερο Ιανουαρίου 2011 20.000 ΕΥΡΩδ) Υπολειπόμενες δύο δόσεις αναλογούσας ΣΑΤΑ στο δήμο μας από ΥΠΕΣΔΑ, χωρίς δεσμεύσεις 150.000 ΕΥΡΩε) Ανείσπρακτα διάφορα ( Δημοτικά Τέλη) 50.000 ΕΥΡΩΣυνολικό Ταμείο 318.836,00 ΕΥΡΩ 2) Συμβατοποιημένα Έργα για Εκτέλεση 2011α) «Επισκευή δημοτικών Ξενώνων» ποσό σύμβασης €. 156.999,98 Κάλυψη δαπάνης από συναφθέν δάνειο ΤΠΔ. β) «Διάνοιξη δρόμου από Τ/Δ Ψιανών προς οικισμό Καστανούλας» ποσό σύμβασης €. 144.217,60 Κάλυψη δαπάνης από συναφθέν δάνειο ΤΠΔ.γ) «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας οικισμών δήμου» ποσό σύμβασης €. 229.320,00 Κάλυψη δαπάνης από συναφθέν δάνειο ΤΠΔ. δ) «Εσωτερική οδοποιία και Ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» ποσό σύμβασης €. 419.520,00 Κάλυψη δαπάνης από Δημόσιες επενδύσεις. Εκτός αυτών συμβασιοποιήθηκε και το έργο «Ασφαλτόστρωση του δρόμου από Δομνίστα προς Ροσκά» της Νομαρχιακής Αυτ/σης Ευρυτανίας το οποίο χρηματοδοτείται από το ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας, με προϋπολογισμό 9.000.000,00 €.3) ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007 -2013 για δημοπράτηση- Σύνταξη μελέτης ΣΧΟΑΠ δήμου Δομνίστας προϋπολογισμού €. 263.904,10- "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) Δ.Δ. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ", προϋπολογισμού 381.555 ευρώ.4) ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007 -2013 με υπάρχουσες μελέτεςα) Ύδρευση προϋπολογισμού €. 500.000,00Λείπει και αναμένεται για έκδοση η άδεια χρήσης νερού.β) Αποχέτευση προϋπολογισμού €. 504.500,00Υπό έγκριση η περιβαλλοντική μελέτη5) Έχει συνταχθεί εδώ και χρόνια η μελέτη για την κήρυξη ως «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ» της περιοχής Φαραγγιού Πανταβρέχει και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την υπογραφή του Π.Δ και την δημιουργία του φορέα διαχείρισης.6) ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΕΣ α) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Δομνίστα- Μεσοκώμη.β) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Μεσοκώμη –Ρυάκι- όρια Νομού (Άνινο).γ) Βελτίωση ασφαλτόστρωσης δρόμου Κρίκελλο –Μαρίνο- Ψιανά. Οι παραπάνω μελέτες ανατέθηκαν και έχουν συνταχθεί από την Αναπτυξιακή Εταιρία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» στην οποία είμαστε ως δήμος μέτοχοι. Η δαπάνη ανέρχεται στις 100.000 € και καλύπτεται από δάνειο που έχει συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών.7) Η «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ» υλοποιεί στην περιοχή του δήμου μας το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» που καλύπτει επενδυτικά σχέδια ιδιωτών σε πρώτη φάση και σε δεύτερη προκήρυξη θα υποβληθούν προτάσεις για χρηματοδότηση προτάσεων φορέων.8) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣα) Οφείλονται και αναμένονται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 20.000 € για την εξόφληση του έργου ΄΄Ανάπλαση οικισμού Βυθίσματος ΄΄β)Οφείλονται και αναμένονται 42.745 € από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εξόφληση των μελετών ΄΄Αντικατάσταση Εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Μεσοκώμης- Ροσκά –Καστανούλας ’’γ) Οφείλεται στο ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας από το Πρόγραμμα ΄΄ΣΥΝΚΟΙΝΩΝΙΑ΄΄ του ΥΠΕΣΑΗΔ και αναμένεται ποσό €. 25.655,009) Με τα μέχρι τώρα συναφθέντα δάνεια με το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων από το έτος 2011 ο δήμος Δομνίστας οφείλει να καταβάλλει ετησίως το ποσό των €. 138.590,00Με το ποσό των πάνω από 318.836,00 €. που αφήνουμε στο ταμείο υπερκαλύπτονται για τα επόμενα τρία χρόνια οι οφειλόμενες και καταβλητέες δόσεις όλων των δανείων.Κλείνοντας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται οικονομική εκκρεμότητα εκτός των όσων έχουν αναφερθεί με προμηθευτή, εργολάβο, εργαζόμενο η συνεργάτη.Η εμπιστοσύνη που υπήρξε στο πρόσωπό μου πιστεύω ότι με βοήθησε στο μεγάλο έργο που αφήνουμε στην νέα Δημοτική αρχή που ευχόμαστε να το συνεχίσει για την περιοχή μας αλλά και για όλο το δήμο με θετικό πρόσημο όπως το παραλαμβάνει.Οφείλω να ευχαριστήσω τους δημοτικούς υπαλλήλους που με βοήθησαν από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα καθώς και όλα τα αιρετά στελέχη.Χρόνια Πολλά σε όλους και Καλή Χρονιά Κρίκελλο 31 Δεκεμβρίου 2010Γιάννης ΣταμάτηςΑπερχόμενος Δήμαρχος Δομνίσταςκαι Νύν Δ. Σ. Καρπενησίου http://evrytanikospalmos.blogspot.com/