Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

36 επενδυτικά σχέδια για Λίμνη Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας


36 επενδυτικά σχέδια για Λίμνη Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας


36 επενδυτικά σχέδια στους τομείς μεταξύ άλλων του αγροτουρισμού, των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού, καθώς και των τουριστικών υποδομών, ύψους περίπου 5,5 εκατ. Ευρώ, κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος Leader της πεδινής Καρδίτσας, λίμνης Νικολάου Πλαστήρα και Φουρνά Ευρυτανίας.
Σύμφωνα με άρθρο στο www.karditsalive.net η ιδία συμμετοχή των ιδιωτών ανέρχεται σε περίπου 2,4 εκατ. Ευρώ, ενώ θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος με περίπου 3,1 εκατ. Ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε., που διαχειρίζεται το πρόγραμμα, ειδικότερα στο μέτρο του Leader που αφορά τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (ιδρύσεις - επεκτάσεις - εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κ.ά.) κατατέθηκαν οκτώ επενδυτικά σχέδια ύψους 1.785.498,34 Ευρώ. Στη δράση για την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων κατατέθηκε μία πρόταση ύψους 375.418,67 Ευρώ. Στο μέτρο ενθάρυνσης τουριστικών δραστηριοτήτων (ιδρύσεις - επεκτάσεις -εκσυγχρονισμούς μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, χώρων εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κ.ά.) κατατέθηκαν δεκατρείς επενδυτικές προτάσεις ύψους 2.527.887,28 Ευρώ. Στη δράση βασικών υπηρεσιών για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό (χώροι άσκησης περιβαλλοντικών - πολιτιστικών κ.ά. δραστηριοτήτων) υποβλήθηκαν τέσσερις προτάσεις ύψους 171.256,08 Ευρώ.
Στον τομέα ανακαίνισης και ανάπτυξης των χωριών ( αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή χρήση, αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτιρίων κ.ά.) κατατέθηκα οκτώ επενδυτικά σχέδια ύψους 457.724,17 Ευρώ. Στη δράση για τη διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς (αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας, παρεμβάσεις υφιστάμενων κτιρίων για τη μετατροπή τους σε μουσεία - εκθετήρια κ.ά.) κατατέθηκαν δύο προτάσεις ύψους 136.000 Ευρώ.
Ο συνολικό προϋπολογισμός του Leader προσεγγίζει τα 12 εκατ. Ευρώ και αφορά την υλοποίηση επενδύσεων στις εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, την παροχή υπηρεσιών, σε βιοτεχνικές μονάδες, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά, αξιοποίησης βιομάζας γεωθερμίας), την προβολή και την προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών κ.ά. http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/