Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Η Δημοκρατική Συμμαχία με πρωταρχικό πεδίο δράσης το διαδίκτυο!


Η Δημοκρατική Συμμαχία με πρωταρχικό πεδίο δράσης το διαδίκτυο!Λίγες ημέρες μετά το δυναμικό μας ξεκίνημα της 21 Νοεμβρίου και την ίδρυση της Δημοκρατικής Συμμαχίας από χιλιάδες πολίτες, εγκαινιάζουμε τη διαδικτυακή επικοινωνία μας με το πρώτο μας newsletter!

Ήδη από την προηγούμενη Κυριακή και από τη στιγμή που τελείωσε η ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης που παρακολούθησαν 65.000 άνθρωποι, λειτουργεί η ιστοσελίδα της Δημοκρατικής Συμμαχίας στη διεύθυνση dimsim.gr.

Στον ιστότοπο του κινήματος μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δράση της Δημοκρατικής Συμμαχίας (δηλώσεις, συνεντεύξεις, πρωτοβουλίες κ.α.), να διαβάσετε τη διακήρυξη, να εγγραφείτε σύμμαχοι – μέλη, να γίνετε εθελοντές, και να στηρίξετε οικονομικά το νέο πολιτικό φορέα.

Ακόμη μπορείτε να επισκεφθείτε το κίνημα στα νέα μέσα δικτύωσης, facebook και twitter και να συμμετέχετε στους διαλόγους που έχουν ξεκινήσει.

Η Δημοκρατική Συμμαχία επιδιώκει να γίνει ο καταλύτης μιας σειράς σαρωτικών αλλαγών τις οποίες θα επιφέρει μια διευρυνόμενη συμμαχία πολιτών. Πρωταρχικό πεδίο δράσης αυτής της συμμαχίας πολιτών θα αποτελέσει το διαδίκτυο μέσα και από το μήνυμα που εσείς θα διαμορφώσετε