Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Βασίλειος Κολημένος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό "Ανανέωση-Προοπτική

Βασίλειος Κολημένος υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό "Ανανέωση-Προοπτική"