Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010


Προκηρύξεις έργων στο νομό

Τρεις νέους διαγωνισμούς ανακοίνωσε η Τεχνική Υπηρεσία της νομαρχίας Ευρυτανίας, ενώ απομένουν 7 ακόμη έργα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των προκηρύξεων.Οι εν λόγω διαγωνισμοί θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010 στις 10.00 το πρωί, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και αφορούν έργα τα οποία ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, πρόκειται για την κατασκευή κρασπέδων στον οδικό άξονα Προυσός - Αραποκέφαλα και προς Καστανιά, ύψους 90.000 ευρώ, την επισκευή του κτηρίου ΚΤΕΟ ύψους 37.000 ευρώ και τέλος την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε επικίνδυνα τμήματα του οδικού δικτύου προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
Όλα τα έργα χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2010 με υπάρχουσες πιστώσεις 80.000, 35.000 και 60.000 ευρώ, αντίστοιχα.