Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010


Εντάξεις έργων(πράξεων) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα"Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας», στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 61 – Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση και στη κατηγορία πράξεων «Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός» 30 έργα προϋπολογισμού 7.974.326,52 Ευρώ.
Για την Ευρυτανία εντάχθηκαν τα εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ,(ΣΧΟΟΑΠ) ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ....263.904,10ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ........362.278,04ΔΗΜΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ..249.546,89ΔΗΜΟΥ ΠΟΤΑΜΙΑΣ......215.027,61ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ..118.379,79ΔΗΜΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ.....210.562,92ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ.......155.829,53ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ..224.532,62ΔΗΜΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ..264.256,06