Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010

Δευτέρα, 05 Ιουλίου 2010


"Οι κόρες των πρώην υπουργών, Ανδρεουλάκου και Ξανθόπουλου, διορίστηκαν παράνομα στο Κτηματολόγιο;"ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ"Η ΕΦΗ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ(ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΥ)ΚΑΙ Η ΕΛΕΝΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ(ΚΟΡΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ),ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ,ΤΙΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΩΣ ...

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Παρατηρήσεις επί συγκεκριμένων Βιογραφικών Σημειωμάτων του

Πίνακα προσληφθέντων του 2009:

�� Η Ε.Α. δικηγόρος, απόφοιτος το 2007, με πρώτο βαθμό συγγενείας

υφυπουργού της τότε κυβέρνησης διατελέσασα μάλιστα ειδικός

συνεργάτης του εν λόγω Υφυπουργού για το χρονικό διάστημα 2005-

2007, πριν λάβει το πτυχίο της, προσλαμβάνεται με μονοετή

επαγγελματική εμπειρία υποστήριξης έργων Κτηματογράφησης (Ιούνιος

2008- Ιούνιος 2009).

�� Η Ξ.Ε. α′ βαθμού συγγενής υφυπουργού της τότε κυβέρνησης

προσλαμβάνεται με απόφαση Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου. Ενώ

στο πρακτικό πρόσληψής της γίνεται αναφορά σε ειδικότερη εισήγηση

του Γενικού Διευθυντή, η εισήγηση αυτή δεν επισυνάπτεται στο εν

λόγω πρακτικό." http://troktiko.blogspot.com/2010/07/blog-post_455.html