Πέμπτη 25 Απριλίου 2024

AGRAFA NEWS-Εκδήλωση "Υγεία και Ασφάλεια: Προτεραιότητα για τη Βιομηχανία" // 25.4.2024-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόγραμμα Εκδήλωσης Υγεία και Ασφάλεια: Προτεραιότητα για τη Βιομηχανία 16:30 - 17:00 17:00 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:30 18:30 - 19:00 Προσέλευση Safety Leadership Παναγιώτης Σκιαδάς, Senior Sustainability Director, Viohalco / Α' Αντιπρόεδρος ΣΒΣΕ ∆ρ. Γεώργιος ∆. Πανόπουλος, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Όμιλος MANAGEMENT FORCE Risk Assessment Starting Point - Σημασία Aναγνώρισης Kινδύνου Γιάννης Κοκκινόπουλος, Health & Safety Training Manager, ΤΙΤΑΝ Παρουσίαση Στατιστικών ∆εδομένων αναφορικά με Υ&Α στην Ελλάδα Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος ∆Σ, ΕΛΙΝΥΑΕ Καλές Πρακτικές Υ&Α Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός ∆ιευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Στερεάς Ελλάδας, σας προσκαλεί στην Εκδήλωση µε θέµα: «Υγεία και Ασφάλεια: Προτεραιότητα για τη Βιοµηχανία» Οµιλητές της εκδήλωσης θα είναι oι: κ. Παναγιώτης Σκιαδάς (Senior Sustainability Director, Viohalco / Α' Αντιπρόεδρος ΣΒΣΕ) ∆ρ. Γεώργιος ∆. Πανόπουλος (Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Όµιλος MANAGEMENT FORCE) κ. Γιάννης Κοκκινόπουλος (Health & Safety Training Manager, TITAN) κα Ρένα Μπαρδάνη (Πρόεδρος ∆Σ, ΕΛΙΝΥΑΕ) κ. Χαράλαµπος Κουρής (Γενικός ∆ιευθυντής Βιώσιµης Ανάπτυξης, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) Η παρουσία σας θα αποτελέσει για εµάς ιδιαίτερη τιµή και χαρά. Παρακαλούµε για την απάντησή σας στο email της πρόσκλησης, ώστε να επιβεβαιώσετε τη συµµετοχή σας.