Τρίτη 19 Μαρτίου 2024

AGRAFA NEWS-Λόγω ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής δεδομένης της χθεσινής απώλειας του Δημητρίου Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Λόγω ανάγκης άμεσης λήψης απόφασης για την απότιση φόρου τιμής δεδομένης της χθεσινής απώλειας του Δημητρίου Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, σας προσκαλούμε σε έκτακτη - κατεπείγουσα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, βάσει του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 10 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΦΕΚ 2938/Β/17.07.2020) Η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/10, όπως ισχύει, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Τρίτη 19.03.2024 και ώρα από 14:30 μμ έως και 15:00 μμ, για τη λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι κ.κ .Περιφερειακοί Σύμβουλοι παρακαλούνται μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, να αποστείλουν από τη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπληρωμένο τον πίνακα ψηφοφορίας (θα τους κοινοποιηθεί) στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Γραμματείας του Περιφερειακού Συμβουλίου, με κοινοποίηση τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Αντιπροέδρου και της Γραμματέα (θα τους κοινοποιηθούν). Θέμα 1ο Απότιση φόρου τιμής στον αποβιώσαντα, Δημήτριο Τιμπλαλέξη, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας. Εισηγητής κ. Λουκία Θεοδώρου, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Η εισήγηση θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ