Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

AGRAFA NEWS-ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξεκινά έργο 530.000 € για την αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαΐδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη συμβασιοποίησε το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» αρχικού προϋπολογισμού ύψους 530.000 ευρώ. Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης σε ορισμένα από τα πολυάριθμα τεχνικά του οδικού δικτύου της Κωπαΐδας. Πρόκειται για παλαιάς κατασκευής γεφύρια, με μικρό πλάτος οδοστρώματος (4μ.), χωρίς προστατευτικά κιγκλιδώματα ή στηθαία. Σκοπός των έργων αποκατάστασης είναι η βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας με: o Επέκταση των τεχνικών, ώστε το πλάτος του οδοστρώματος αυτών να είναι τουλάχιστον 6 μέτρα. o Κατασκευή νέας πλάκας επί των γεφυριών. o Εγκατάσταση στηθαίων ύψους 0,80 μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπως και χαλύβδινων. Προβλέπονται επίσης, οδοστρωσίες, τοποθετήσεις πινακίδων σήμανσης και άλλες εργασίες για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Για την υλοποίηση του έργου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχώρησε στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων, στα όρια των οποίων βρίσκονται τα γεφύρια που θα αποκατασταθούν. «Παρεμβαίνουμε στην περιοχή της Κωπαΐδας με ένα ακόμη έργο, το οποίο αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Κατόπιν προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων, αναλάβαμε την υλοποίηση έργου αποκατάστασης γεφυριών της Κωπαΐδας. Έργο, αρχικού προϋπολογισμού 530.000 ευρώ, που θα βελτιώσει τις μετακινήσεις των αγροτών μας». Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας Γιώργος Ντασιώτης τόνισε: «Οι παρεμβάσεις μας στην Κωπαΐδα στοχεύουν στην ασφάλεια των διερχομένων και των καλλιεργητών, αλλά και στην απρόσκοπτη μετακίνηση των προϊόντων. Με την αποκατάσταση των συγκεκριμένων γεφυριών, σημαντικά τμήματα της Κωπαΐδας γίνονται περισσότερα ασφαλή και προσβάσιμα».