Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024

AGRAFA NEWS-ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Νέα χρηματοδότηση ύψους 370.000 € για οδικά έργα στον Δήμο Καρπενησίου.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Οδική ασφάλεια». Αντικείμενο της πράξης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας επί του Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Ευρυτανίας και συγκεκριμένα στα όρια του Δήμου Καρπενησίου. Προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής οδοστρωσίας και επούλωσης λάκκων, όπως επίσης η επανακατασκευή τοίχων αντιστήριξης, η αντικατάσταση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας, η ανακατασκευή υφιστάμενων τεχνικών έργων όπου απαιτείται και η ανανέωση οριζόντιας σήμανσης. Η πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 370.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρεμβαίνουμε ξανά στο οδικό δίκτυο της Ευρυτανίας, όπου η παλαιότητα του οδοστρώματος και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιουργούν -δυστυχώς- μεγάλες ανάγκες συντήρησης. »Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις ύψους 370.000 ευρώ για οδικά έργα στα όρια του Δήμου Καρπενησίου και τρέχουμε τις διαδικασίες, ώστε να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό. Βασική μας μέριμνα παραμένει η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις».