Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

AGRASFA NEWS--ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΚΑΒ & Τ.ΟΜ.Υ. ΛΑΜΙΑΣ

Στη συνέχεια των επισκέψεων και συναντήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας, με φορείς της Δημόσιας Υγείας, ο Χρήστος-Δημήτριος Γεωργίου επισκέφτηκε στις 13-2-2024, το ΕΚΑΒ Λαμίας και τη Τ.ΟΜ.Υ. Λαμίας. Αντικείμενο των επισκέψεων ήταν η προοπτική αλληλεπίδρασης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τους υγειονομικούς φορείς σε επίπεδο στήριξης και επίλυσης θεσμικών και άλλων ζητημάτων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Χρήστος-Δημήτριος Γεωργίου εξέφρασε τη βούληση να στηριχθούν με κάθε πρόσφορο μέσο τόσο το ΕΚΑΒ Λαμίας, το οποίο θα μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο όσο και η Τ.ΟΜ.Υ. Λαμίας. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν κυρίως την επάνδρωση των υπηρεσιών με προσωπικό αλλά και με υλικοτεχνική υποδομή, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού και οι δύο φορείς εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες των πολιτών. Τέλος, αναφέρθηκαν ο σχεδιασμός και οι πρακτικές που είναι αναγκαίο να ακολουθηθούν έτσι, ώστε να υπάρξει εξέλιξη στις υπηρεσίες των δυο φορέων καλύπτοντας τις ανάγκες των πολιτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος