Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

AGRAFA NEWS-Ασφαλτόστρωση του δρόμου Κλιμάκι – Χερόμυλος στο Δήμο Κύμης – Αλιβερίου.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος συνυπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙ – ΧΕΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ -ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 500.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία ανέλαβε και τη δημοπράτησή του. Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών επί της δημοτικής οδού Κλιμάκι – Χερόμυλος, εντός της Τοπικής Κοινότητας Πετριών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών: o Βελτίωσης του δρόμου (εκσκαφές, οδοστρωσίες). o Κατασκευής τάφρου και δικτύου από για την απορροή όμβριων υδάτων. o Εγκατάστασης ασφαλτικού τάπητα. o Διαγράμμισης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων οδικής σήμανσης κλπ. Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με τον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και εξασφαλίζουμε πόρους για τη βελτίωση και την ασφαλτόστρωση της δημοτικής οδού Κλιμάκι – Χερόμυλος. Στόχος μας να διευκολύνουμε τις μετακινήσεις των συμπολιτών μας, αλλά και να καταστεί πιο άνετη η πρόσβαση σε κατοίκους, αλλά και επισκέπτες - τουρίστες. Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, προχωρούμε τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση ενός έργου, που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της περιοχής». Ο Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος τόνισε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο οδοποιίας που θα βοηθήσει σημαντικά στην ανάπτυξη της κοινότητας Πετριών, αλλά και ολόκληρου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου. Η τουριστική ανάπτυξη είναι προτεραιότητα της δημοτικής αρχής και οι Πετριές είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή, όπως και όλο το παραλιακό κομμάτι στην ανατολική πλευρά του δήμου, που βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος. Έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι στηρίζει τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Θα συνεχίσουμε την πολύ καλή συνεργασία μας προς όφελος των δημοτών και του τόπου μας!»