Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024

AGRAFA NEWS-Νέα έργα οδικής ασφάλειας στην Φωκίδα προϋπολογισμού 540.000 €

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ Έργα οδικής ασφάλειας στην Π.Ε. Φωκίδας συνολικού προϋπολογισμού 540.000 € Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης των ακόλουθων έργων στο «Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Οδική ασφάλεια»:  «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ». Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ανανέωση της υπάρχουσας διαγράμμισης επί του Εθνικού και Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Φωκίδας. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 290.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ». Προβλέπεται η προμήθεια Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων τεχνολογίας LED με φωτοβολταϊκό αυτόνομο σύστημα για τις ανάγκες οδοφωτισμού της Π.Ε. Φωκίδας τόσο στο Εθνικό όσο και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 540.000 ευρώ, από το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, για παρεμβάσεις στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό δίκτυο της Φωκίδας, που βελτιώνουν την οδική ασφάλεια. »Προβλέπονται συγκεκριμένα να γίνουν εργασίες για τη διαγράμμιση του οδικού δικτύου, όπως και για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου “LED”, τα οποία θα προσδώσουν καλύτερες συνθήκες οδοφωτισμού. Παράλληλα, θα εκμηδενίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, αφού θα λειτουργούν με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα».