Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023

AGRAFA NEWS-Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων -Επιστολή στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων.Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κάνοντας μια νέα αρχή σας αποστέλλει την παρακάτω επιστολή -κάλεσμα .Εν αναμονή να ανταποκριθείτε στο κάλεσμα της Ο.Ε.Σ και ευελπιστώντας σε μία νέα σχέση των Συλλόγων και της Ο.Ε.Σ

                                                                                        Αριθ .εξερχ 7/17/11/2023

 Ομοσπονδία Ευρυτανικών Συλλόγων

(Ο.Ε.Σ.)

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 17


 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας  κάνοντας μια νέα αρχή ενεργοποιώντας τα άρθρα  του καταστατικού του και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ στ) Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των γενικότερων Ευρυτανικών προβλημάτων (Γεωργία, Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία, Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.), και γενικά κάθε προβλήματος σχετιζόμενου με τους όρους εργασίας και διαβίωσης των Ευρυτάνων ανά την Ελληνική επικράτεια καθώς και η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των δικαίων αιτημάτων τους.

 Προσκαλεί και ενημερώνει τους συλλόγους μέλη της και μη στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης και ανασύστασης της Ο.Ε.Σ   καλεί όλους τους συλλόγους να αποστείλουν στην Ομοσπονδία τα προβλήματα της περιοχής τους είτε αφορούν διαβίωση ,οδικό δίκτυο, υγεία και διάφορα άλλα προβλήματα να τα  αποστείλουν να τα με έγγραφο τους στο  mail: oesevrytanias@gmail.com Ο.Ε.Σ η επικοινωνώντας με τον Πρόεδρο κ Κώστα Νταβαρίνο τηλ :6947774583 η με την Οργανωτική Γραμματέα κ Αγγελική Σκοτίδα τηλ: 6980764652 , προκειμένου να γίνει ενιαία καταγραφή και ένα ενιαίο μητρώο όλων των προβλημάτων & θεμάτων που απασχολούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Ν. Ευρυτανίας ώστε η ομοσπονδία  να έχει το ρόλο που πρέπει  να έχει και να υφίσταται  μεταξύ της Ομοσπονδίας και των Συλλόγων μελών της  επισημαίνοντας το άρθρο 3 του καταστατικού ήτοι:                                                                                   

Η αυτοτέλεια, ανεξαρτησία και αυτόνομη δράση των Συλλόγων δεν θίγεται από την υπαγωγή τους στην Ομοσπονδία. Όταν όμως πρόκειται για ζητήματα γενικά, που αφορούν ολόκληρο το Νομό ή το συντονισμό της δράσης διαφόρων Ευρυτανικών Συλλόγων, η πρωτοβουλία πρωτίστως ανήκει στην Ομοσπονδία και κάθε σχετική ενέργεια θα γίνεται απ’ αυτήν ή με τη συμπαράστασή της.

Εν αναμονή να ανταποκριθείτε  στο κάλεσμα της Ο.Ε.Σ και  ευελπιστώντας σε μία νέα σχέση των Συλλόγων και της Ο.Ε.Σ

 

Με εκτίμηση

Για το  Δ.Σ

Ο  Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

        Νταβαρίνος Θ. Κων/νος                                                Κόπανος Β.Στέφανος             

                                         

 

Πραγματοποιήθηκε στις  (13.11.2023) η αναδιάρθρωση του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Ευρυτανικών Συλλόγων . Η αναδιάρθρωση έγινε μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. Βασίλη Κονιαβίτη στις 6-7-2023. Το Προεδρείο πλέον, έχει ως εξής:

 

 

Πρόεδρος: Νταβαρίνος Κωνσταντίνος του Θεοφάνη

Α' Αντιπρόεδρος: Ντανά Ελένη του Σταύρου

Γεν. Γραμματέας: Κόπανος Στέφανος του Βασιλείου

Οργανωτική Γραμματέας: Σκοτίδα Αγγελική του Κωνσταντίνου

Ταμίας: Λόζος Θεοφάνης του Δημητρίου

Βοηθός Ταμία: Παπαδοπούλου Μαρία του Αθανασίου

Έφορος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων: Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Πνευματικού Κέντρου: Παπαροϊδάμη Βασιλική του Γεωργίου

Μέλη: Κατσιάδας Θωμάς του Δημητρίου

            Κονδύλη Μαγδαληνή του Κωνσταντίνου

            Τραστέλης Νικόλαος του Γεωργίου

            Κονιαβίτης Βασίλειος του Δημητρίου                                  

            Καπλάνης Γεώργιος του Δημητρίου

                                          Για το ΔΣ.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας

 

Νταβαρίνος Θ.Κωνσταντίνος                             Κόπανος Β. Στέφανος