Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023

AGRAFA NEWS-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΩΚΙΔΑΣ Ξεκινά η εκπόνηση μελέτης λειτουργίας υδατοδρομίου Ιτέας.


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου συνυπέγραψαν τη σύμβαση για την υλοποίηση της μελέτης «Υποδομές για τη λειτουργία υδατοδρομίου», αρχικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ.

 

Έχει προηγηθεί:

-          Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας.

-          Η δημοπράτηση για την ανάθεση της μελέτης με ανοικτή διαδικασία, όπως και η κήρυξη αναδόχου.

 

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση της υπηρεσίας ορίζεται σε 8 μήνες.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Τρέξαμε τις διαδικασίες, έχουμε ανάδοχο και σε λίγους μήνες θα είναι έτοιμη η μελέτη λειτουργίας του υδατοδρομίου, που θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την Ιτέα. Θέλουμε η Στερεά Ελλάδα να γίνει από τις πρώτες περιφέρειες που θα φέρει τα υδατοδρόμια ως μέσο μετακίνησης και η Ιτέα θα είναι άλλο ένα λιμάνι που έχει την ταυτότητα και τις προδιαγραφές για να αποκτήσει ένα δυνατό υδατοδρόμιο!»

 

Η Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας Σοφία Αναγνωστάκου τόνισε: «Η εκπόνηση της μελέτης του υδατοδρομίου της Ιτέας θα δώσει τη δυνατότητα στο Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας να εκδώσει άδεια ίδρυσης υδατοδρομίου στο όνομά του. Ένα σημαντικό βήμα το οποίο σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του Π.Ε.Α.Λ. (Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα) Ιτέας, θα καθορίσει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πόλης μας».