Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

AGRAFA NEWS-ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξεκινά η αποκατάσταση του αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου του Λήλαντα ποταμού Έργο προϋπολογισμού 2.560.000 ευρώ.

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξασφάλισε τη χρηματοδότηση, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε πλέον το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού 2.560.000 ευρώ. 

 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή των έργων άμεσης αποκατάστασης του αρδευτικού καναλιού «Καλαποδίου» του ποταμού «Λήλαντα» της Εύβοιας με βάση τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες (Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική, Υδραυλική, Στατική, Περιβαλλοντική).

 

Η εργολαβία περιλαμβάνει την κατασκευή:

·         Τεχνικού έργου εισόδου για υδροληψία της απαιτούμενης παροχής υδάτων για το υφιστάμενο αρδευτικό κανάλι.

·         Έργων προστασίας κοίτης στη θέση των έργων εισόδου και για ικανό μήκος ανάντη και κατάντη αυτών.

·         Τεχνικού έργου διάβασης του ποταμού Λήλαντα για τη σύνδεση με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο.

·         Έργων προστασίας κοίτης στη θέση των έργων εξόδου - διάβασης του ποταμού Λήλαντα και για ικανό μήκος ανάντη και κατάντη αυτών.

Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 18 μήνες.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Επιστρέφουμε ξανά και ξανά στον ποταμό Λήλα. Ξεπερνούμε εμπόδια και δουλεύουμε για να μετατραπεί και πάλι σε πηγή ζωής για όλο το Ληλάντιο πεδίο. Μετά το κατεπείγον έργο αποκατάστασης βλαβών, που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία “Θάλεια”, παρεμβαίνουμε ξανά για να εξασφαλίσουμε την πλήρη αποκατάσταση και την ομαλή λειτουργία του αρδευτικού καναλιού του Καλαποδίου. Ξεκινούμε το έργο αρχικού προϋπολογισμού 2.560.000 ευρώ, το οποίο θα εκτελεστεί με βάση το σύνολο των εγκεκριμένων μελετών και αποσκοπεί  στην εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών του Ληλάντιου πεδίου».

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης τόνισε: «Η μάχη για την επαναλειτουργία του υδραύλακα Καλαποδίου, πέρασε σίγουρα από σαράντα κύματα, κυρίως κατόπιν των μεγάλων καταστροφών σε υποδομές που επέφερε η μεγάλη πλημμύρα του 2020. Η αναγκαιότητα όμως του έργου για την αναγέννηση του παραγωγικού δυναμικού του Ληλάντιου Πεδίου κράτησε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας κοντά στο σημαντικό αυτό σκοπό, και τα επόμενα κρίσιμα βήματα για την υλοποίηση του είναι ήδη σε εξέλιξη.  Στόχος μας το Ληλάντιο να ξαναποτιστεί και πάλι από τον ποταμό του!»