Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣH ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ Χρηματοδότηση 480.000 € για τη μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Ορχομενού.


 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων».

 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση των μελετών σχεδιασμού για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε τρεις περιοχές της πόλης του Ορχομενού. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να σχεδιαστούν -και έπειτα να κατασκευαστούν- τάφροι όμβριων υδάτων συνολικού μήκους 1.770 μέτρων περίπου.

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 480.162,02 ευρώ και δικαιούχος είναι ο Δήμος Ορχομενού.

 

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Θωρακίζουμε τον τόπο μας με κάθε μέσο, αλλά πάντα κατόπιν μελέτης, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι καλά σχεδιασμένες και στοχευμένες.

 

»Με χρηματοδότηση ύψους 480.162,02 ευρώ, ο Δήμος Ορχομενού θα προχωρήσει πλέον στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, με στόχο τη δημιουργία τάφρων όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους 1.770 μέτρων, για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης του Ορχομενού».