Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

AGRAFA NEWS-Χρηματοδοτήσεις 900.000 € για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τουριστικών και πολιτιστικών ροών στην πόλη της Λαμίας.

 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ύστερα από σχετικές προτάσεις του Δήμου Λαμιέων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης των ακόλουθων πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»:

 

1.     «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Δήμο Λαμιέων». Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια κι εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη της Λαμίας. Με την ολοκλήρωση της πράξης ο Δήμος Λαμιέων θα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας κι ενημέρωσης του κοινού. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 650.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως το προϋπολογιζόμενο κόστος της πράξης.

 

2.     «Διαχείριση Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών στο Αστικό Κέντρο». Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πλατφόρμας Διαχείρισης Αστικών Τουριστικών και Πολιτιστικών Ροών της πόλης της Λαμίας, με τρόπο συμπληρωματικό με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System – DMS) της πόλης της Λαμίας. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 250.000 ευρώ και καλύπτει πλήρως το προϋπολογιζόμενο κόστος της πράξης.

Επισημαίνεται ότι οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος των πράξεων είναι ο «Αναπτυξιακός Οργανισμός ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε.».

 

Μετά την υπογραφή των αποφάσεων ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Υπογράψαμε δύο ακόμη αποφάσεις ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας με βάση στοχευμένες προτάσεις του Δήμου Λαμιέων. Με αυτές τις πράξεις επιδιώκουμε να θέσουμε έξυπνες τεχνολογικές εφαρμογές στην υπηρεσία των δημοτών, αλλά και των επισκεπτών της πόλης της Λαμίας.

 

»Με συνολικές χρηματοδοτήσεις ύψους 900.000 ευρώ, ο -δικαιούχος- Αναπτυξιακός Οργανισμός “ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ”, θα προχωρήσει την επόμενη περίοδο στην εγκατάσταση συστήματος που θα ελέγχει την κυκλοφορία και θα ρυθμίζει αναλόγως τους φωτεινούς σηματοδότες. Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα διαχείρισης τουριστικών ροών».