Τετάρτη 5 Απριλίου 2023

AGRAFA NEWS -ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ προϋπολογισμού 800.000,00 €


 Δελτίο τύπου της ΠΕ ΕυρυτανίαςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης για δυο σημαντικά έργα στο Δήμο Αγράφων και συγκεκριμένα:

·            «Αποκατάσταση Βλαβών – Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις Κάτω Ποταμιά Γρανίτσας», π/υ 500.000,00 €. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε μήκος 3 χλμ που στόχο έχουν την βελτίωση τμήματος υφιστάμενης χωμάτινης οδού μήκους 2.200μ και τσιμεντοστρωμένης οδού μήκους 800,00μ, με την κατασκευή ρείθρων, τεχνικών διευθέτησης όμβριων υδάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

·            «Βελτίωση οδικού δικτύου Κάτω Ραπτόπουλο – Παλαιοχοριγκοβο - Κέδρα», π/υ 300.000,00 €. Πρόκειται για παρεμβάσεις σε μήκος 1,2 χλμ, και συγκεκριμένα από την τη γέφυρα Ρέματος Πρασιάς προς το Παλαιοχορίγκοβο με στόχο την βελτίωση της υφιστάμενης οδού, με την κατασκευή ρείθρων, τοίχων αντιστήριξης, σωληνωτών οχετών διευθέτησης όμβριων υδάτων, οδοστρωσίας και ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας  

Τα ανωτέρω έργα, αφού πρώτα οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων εγκριθούν και από τον Δήμο Αγράφων, μιας και αφορούν δημοτικά οδικά δίκτυα, πρόκειται να δημοπρατηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα 

Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου από την μελέτη χρονοδιαγράμματος.