Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

AGRAFA NEWS-Έναρξη θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων στη Χαλκίδα για την απόκτηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος τεχνικών επαγγελμάτων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αντιπεριφερειάρχης

Επιχειρηματικότητας

& Εξωστρέφειας


Λαμία, 06 Μαρτίου 2023

 


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύστασης των σχετικών εξεταστικών Επιτροπών και -για τους κατοίκους της Π.Ε. Εύβοιας- διεξάγονται πλέον στη Χαλκίδα οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις απόκτησης των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος.

Λαμβάνοντας υπόψιν:

- Το Ν.3982/2011 ΦΕΚ 143/Α/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων…”’

- Τις διατάξεις του Ν.4811/2021 ΦΕΚ 108/Α/2021 ΚΕΦ. Β΄ Άρθρο 35 “Εκσυγχρονισμός της Αδειοδότησης τεχνικών δραστηριοτήτων – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.3982/2011”

- Tο άρθρο 3 του Ν. 4832/2021 “Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο…”

και κατόπιν της κοινής προσπάθειας και της αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Ευάγγελου Κούκουζα, της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΣτΕ και της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών- Βιοτεχνών- Εμπόρων Εύβοιας (ΟΕΒΕΕ) και όλων των Ομοσπονδιών των Τεχνικών Επαγγελμάτων

συγκροτήθηκαν Επιτροπές στην έδρα της Π.Ε. Εύβοιας, που αφορούν στις πρακτικές  και θεωρητικές εξετάσεις για την απόκτηση των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος για τα κάτωθι τεχνικά επαγγέλματα:

1. Επιτροπή Εξετάσεων Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων  (ειδικότητα 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η) (Απόφαση Περιφερειάρχη 129121/553 /8.6.2022 - ΑΔΑ Ω2ΥΣ7ΛΗ-ΤΔ8)

2. Επιτροπή Εξετάσεων Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων (Απόφαση Περιφερειάρχη 129100/552/8.6.2022 - ΑΔΑ ΨΚΙΜ7ΛΗ-ΞΥΠ)

3. Επιτροπή Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων(Απόφαση Περιφερειάρχη 129087/551/8.6.2022 - ΑΔΑ Ρ6ΘΓ7ΛΗ-ΥΞ3)

4. Επιτροπή Τεχνικών Μηχανικών Εγκαταστάσεων (Απόφαση Περιφερειάρχη 129126/554/8.6.2022 – ΑΔΑ 9ΔΑΑ7ΛΗ-ΨΕΟ)

5. Επιτροπή Τεχνικών Καύσης Υγρών και Αεριών Καυσίμων (Απόφαση Περιφερειάρχη 129082/550/8.6.2022 - ΑΔΑ 6ΞΗΨ7ΛΗ-Φ2Γ)

6. Επιτροπή Ηλεκτρ/λλητών – Οξυγ/λλητών (Απόφαση Περιφερειάρχη 129070/549/8.6.2022 - ΑΔΑ Ψ9657ΛΗ-ΡΘ9)

7. Επιτροπή Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (Απόφαση Περιφερειάρχη 129131/555/8.6.2022 - ΑΔΑ 6Σ5Θ7ΛΗ-77 Α)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Ευάγγελος Κούκουζας δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της οικονομίας χρήματος, δυνάμεων και χρόνου των επαγγελματιών της Εύβοιας και θέλοντας να δείξουμε εμπράκτως το ενδιαφέρον μας προς τους επαγγελματίες του πολύπαθου νησιού μας, αντιλαμβανόμενοι πλήρως το μεγάλο κόστος της μετακίνησης τους τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο για να συμμετάσχουν σε εξετάσεις στην έδρα της Περιφέρειας μας τη Λαμία, αδράξαμε την ευκαιρία που μας δόθηκε από τις διατάξεις των νόμων και ενεργοποιήσαμε τόσο τις πρακτικές όσο και τις θεωρητικές εξετάσεις πολλών τεχνικών επαγγελμάτων για τους Ευβοείς στη Χαλκίδα. Παραμένουμε πάντα στο πλευρό του επαγγελματία που μάχεται για το μεροκάματο».