Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

AGRAFA NEWS-ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΕΛΙΓΚΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΣΜΙΧΤΕΣ


Στα θερινά μαντριά στο βουνό,όταν τα βοσκοτόπια είχαν μόνιμο χαρακτήρα, όπως και στα χειμαδιά, τα τελευταία χρόνια του νομαδισμού,άρχισαν να μην χρησιμοποιούν τις κυκλικές και τις δίρριχτες ποιμενικές καλύβες ή τουλάχιστον όχι μόνο αυτές!Εφτιαχναν ποιμενικές κατοικίες και στάνες από πέτρα,ξύλινες
σανίδες(πέλες) και χόρτα, που ήταν από τοπικά υλικά της φύσης!Κάποια στιγμή, σταδιακά,η ευκολία τους οδήγησε να χρησιμοποιήσουν τις λαμαρίνες!Τα ζώα κλείνονται μέσα το βράδυ,για την ασφάλεια από τα αρπακτικά!Διαχρονικά τα κοπάδια γινόταν όλο και μικρότερα,όταν διαλύθηκαν τα τσελιγκάτα κι έμειναν μόνες οι οικογένειες των σμιχτών!Πλέον οι μετακινήσεις γίνονται με φορτηγά,σε λίγες ώρες είσαι μαζί με τα ποίμνια,στην άλλη άκρη της χώρας!!!

Kostas Mpompotas