Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

AGRAFA NEWS-«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ » προϋπολογισμού 600.000,00 €

 


 


 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στην 8η της συνεδρίαση οι όροι διακήρυξης  του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ » προϋπολογισμού 600.000,00 €

Το έργο, που τις επόμενες μέρες θα δημοπρατηθεί, αφορά στην κατασκευή δύο κιβωτοειδών οχετών διαστάσεων 3Χ6 στο ρέμα ”Κακού” και 6Χ1,5 στο ρέμα “Κουστέσας” της Δ.Ε. Αγράφων, στην κατασκευή των απαραίτητων πτερυγότοιχων  εκατέρωθεν των ανωτέρω τεχνικών, στην ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης για την αποκατάσταση της διάβαση ιρλανδικού τύπου στο ρέμα “Κουστέσα” της ΔΕ Αγράφων, στην ανακατασκευή τοιχίων αντιστήριξης τύπου βραχοπαγίδων στην ΔΕ Επινιανών και στην ανακατασκευή κατεστραμμένων τσιμεντοστρώσεων σε τμήματα οδών στην ΔΕ Επινιανών και εκατέρωθεν των ανωτέρω κιβωτοειδών οχετών. Οι παρεμβάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι υψίστης σημασίας για την εξασφάλιση στις οδικές συνδέσεις της περιοχής ειδικά τους χειμερινούς μήνες με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.    

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Η Περιφερειακή Αρχή πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν τις υποδομές της, και ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

 

Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός ανέφερε τα εξής: «Με την έγκριση των όρων διακήρυξης και την επικείμενη δημοπράτηση του έργου της κατασκευής των κιβωτίων στο γεφύρι του «Κακού» αλλά και στην «Κουστέσα», καθώς και με την αποκατάσταση των βλαβών από τους περασμένους χειμώνες στο οδικό δίκτυο των βορειότερων οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, επενδύουμε σημαντικά στην βελτίωση του οδικού δικτύου της περιοχής και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πολιτών που διαμένουν αλλά και που επισκέπτονται την περιοχή»