Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2023

AGRAFA NEWS-«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΡΟΣΚΑ (Α ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 1.200.000,00 €Εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στην 5η της συνεδρίαση οι όροι διακήρυξης  του ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ- ΡΟΣΚΑ (Α’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 1.200.000,00 €

Το έργο, που τις επόμενες μέρες θα δημοπρατηθεί, αφορά σε διαπλατύνσεις, κατασκευή τεχνικών, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις καθώς και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και πινακίδων σήμανσης στα πρώτα 3 χλμ του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Επισημαίνεται ότι έχει μελετηθεί το σύνολο της οδού (12 χλμ) και οι σχετικές αδειοδοτήσεις λαμβάνονται επί συνόλου.    

Με την συγκεκριμένη εργολαβία γίνεται το πρώτο σημαντικό βήμα για να ασφαλτοστρωθεί ένα από τα τελευταία εναπομείναντα επαρχιακά οδικά δίκτυα τα οποία είναι ακόμη χωμάτινες διαδρομές στην ΠΕ Ευρυτανίας

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Η Περιφερειακή Αρχή πιστή στο πρόγραμμά της χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πραγματοποιήσει σημαντικά έργα για την περιοχή. Έργα τα οποία βελτιώνουν τις υποδομές της, και ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα των πολιτών.

 Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας ανέφερε τα εξής: «Με την έγκριση των όρων διακήρυξης και την επικείμενη δημοπράτηση του έργου της ασφαλτόστρωσης του συγκεκριμένου οδικού δικτύου κάνουμε ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την ασφαλτόστρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου από Πρόδρομο προς Ροσκά, μία διαδρομή που αφενός βελτιώνει την σύνδεση των Δημοτικών Ενοτήτων Προυσού και Δομνίστας αξιοποιώντας μια διαδρομή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, και αφετέρου αναδεικνύει τους οικισμούς της περιοχής και οδηγεί στο φαράγγι  

«Πάντα Βρέχει» (μόλις 4χλμ χωματόδρομου από το ΕΟΔ) το οποίο αξιοποιούμε ποικιλότροπος.