Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023

AGRAFA NEWS-Ολοκληρώνονται οι εργασίες καθαρισμού του χειμάρρου “Μανδήλω” στην Π.Ε. Φωκίδας 


 

Ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι εργασίες καθαρισμού του χειμάρρου “Μανδήλω” στην Π.Ε. Φωκίδας. Μετά την περαίωση της πρώτης φάσης του έργου, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και συμβασιοποίησε το έργο: «Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Καθαρισμός Χειμάρρου “Μανδήλω” – β΄φάση».

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 480.000 ευρώ, το οποίο είναι ήδη σε εξέλιξη, είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων στις ακόλουθες περιοχές:

1.     Περιοχή Τ.Κ. Καστρακίου: Έχει διαπιστωθεί διάβρωση στην περιοχή που βρίσκεται το γήπεδο Καστρακίου και θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες (επέκταση σαρζανέτ, ανακατασκευή πτερυγότοιχων γέφυρας κλπ.), ώστε να μην κινδυνεύσει από περιστατικό πλημμύρας ο οικισμός Καστρακίου.

 

2.     Περιοχή Τ.Κ. Ευπαλίου: Προβλέπεται μεταξύ άλλων η επέκταση του υφιστάμενου τεχνικού μετά την γέφυρα στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου,  ο καθαρισμός και η αντιστήριξη των πρανών στο ύψος του Δημαρχείου Δήμου Δωρίδας, η αντιστήριξη των πρανών στη θέση «Πάτημα» Ευπαλίου, η καθαίρεση υφιστάμενου τοίχου από πλίνθους ανάντι της γέφυρας του χειμάρρου στην κεντρική πλατεία του Ευπαλίου και η επέκτασή του καθ΄ ύψος με σκυρόδεμα.

 

3.     Περιοχή Κουκούρων: Θα γίνει ανακατασκευή πτερυγότοιχου της γέφυρας Κουκούρων.

«Μετά την ολοκλήρωση της ά φάσης των αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στο χείμαρρο “Μανδήλω” είναι ήδη σε εξέλιξη και η β΄φάση του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 480.000 ευρώ. Επικεντρώνουμε πλέον τις προσπάθειές μας στο Ευπάλιο, αλλά και στον οικισμό Καστράκι. Θωρακίζουμε τον τόπο μας και λειτουργούμε προληπτικά, ώστε να αποφύγουμε καταστροφές από πιθανά καιρικά φαινόμενα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

 

«Παρεμβαίνουμε για την προστασία του οικισμού Καστράκι και περιοχών στο Ευπάλιο. Οι υπηρεσίες μας έχουν καταγράψει διαβρώσεις και φθορές σε τεχνικά έργα, όπως στη γέφυρα Κουκούρων και ο στόχος μας είναι να αποκατασταθούν όλα, όπως πρέπει», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φωκίδας Γιώργος Δελμούζος.