Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

AGRAFA NEWS-Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα

  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης γυναικών στην επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής  Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ).

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της δομής «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και απευθύνεται σε γυναίκες (εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες) στους συγκεκριμένους τομείς αναφοράς, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας.

 

Για αιτήσεις ή για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΚΥΕ: http://www.kye.com.gr/category/anakoinwseis/ , καθώς και τηλεφωνικά στο 2231.0.30190.

 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης (Regional Action Plan) για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών και την εξάλειψη των εμποδίων για την ενασχόληση τους στον τομέα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (STEM) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στην τελευταία συνάντηση των ευρωπαίων εταίρων του έργου “Female participation in high-tech enterprises” με ακρωνύμιο “FEMINA” του Ε.Π. Interreg Europe, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022 στο Groningen της Ολλανδίας.

 

«Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα με κάθε μέσο, με κάθε χρηματοδοτικό πόρο. Σε αυτό το πλαίσιο προχωρούμε στην υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, το οποίο στοχεύει να εδραιώσει γυναίκες σε εργασιακούς χώρους με υψηλές απαιτήσεις. Προσωπικά, καλώ κάθε γυναίκα να τολμήσει! Να μη διστάσει να ασχοληθεί με το επιχειρείν. Και κυρίως, να μη διστάσει να απευθυνθεί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Διαβεβαιώ, ότι θα ανακαλύψει έναν ισχυρό σύμμαχο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.