Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

AGRAFA NEWS-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων 28.000.000 € για έργα οδικής ασφάλειας.

 

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την ένταξη τεσσάρων σημαντικών έργων στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» και συγκεκριμένα στη Δράση: «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο», η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που εντάσσονται ανέρχεται σε 294.999.439,40 ευρώ (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

 

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων βελτίωσης οδικής ασφάλειας με δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 28.000.000 ευρώ, από τα οποία 24.000.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τυχόν χρηματοδοτική ανάγκη που ενδεχομένως προκύψει πέραν του ως άνω ποσού και μετά τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία, θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Συγκεκριμένα εντάσσονται τα ακόλουθα έργα:

1.     «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ», προϋπολογισμού 7.000.000  ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η ανακατασκευή της Επαρχιακής Οδού στην περιοχή της Πλατάνας. Περιλαμβάνονται εργασίες προστασίας της οδού από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας (με κυματοθραύστες) και τα φαινόμενα διάβρωσης.

2.     «ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ - ΗΛΙΑ – ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ», προϋπολογισμού 12.000.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι οι απαραίτητες εργασίες (στέγαστρα, αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ροβιές - Ήλια - Λουτρά Αιδηψού.

3.     «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 6.800.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι οι απαραίτητες εργασίες (στέγαστρα, αγκυρώσεις βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Αράχωβα – Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΡΟΥΣΣΟΣ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ», προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι οι απαραίτητες εργασίες (αγκυρώσεις

1.     βράχων, τοποθέτηση πλεγμάτων και τοίχων ανάσχεσης των βραχοπτώσεων) σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Καρπενήσι – Προυσσός - Ασπρόπυργος.

2.     «ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 200.000 ευρώ. Αφορά στις απαραίτητες δαπάνες μεταφοράς Ο.Κ.Ω. για τα παραπάνω έργα.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανταποκρίθηκε από τον Ιούλιο στις σχετικές προσκλήσεις και κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την ένταξη έργων οδικής ασφάλειας. Ευχαριστώ τις Τεχνικές μας υπηρεσίες και τους συνεργάτες μου. Η ετοιμότητά και η μεθοδικότητα με την οποία δουλεύουμε, είχε ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση σημαντικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 28.000.000 ευρώ. Μπαίνουμε πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, ώστε να δώσουμε οριστικές και στρατηγικές λύσεις σε κρίσιμα ζητούμενα για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο τις Περιφέρειάς μας», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.