Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ξεκινούν εργασίες αναβάθμισης της φοιτητικής εστίας Καρπενησίου.

 


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδότησε, δημοπράτησε και ήδη ενέκρινε την απαραίτητη σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ», αρχικού προϋπολογισμού ύψους 1.000.000 ευρώ.

 

Για την υλοποίηση του έργου, είχε προηγηθεί Προγραμματική Σύμβαση, την οποία συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδων Κίντζιος.

 

Πρόκειται για έργο, το οποίο κρίθηκε απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Το συγκεκριμένο τμήμα ΑΕΙ ιδρύθηκε το 2019, εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στεγάζεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευών στη φοιτητική εστία. Η εστία θα ανακαινιστεί και με την ολοκλήρωση του έργου θα επαναλειτουργήσει, για τη διευκόλυνση φοιτητών, οι οποίοι επιλέγονται με αμιγώς κοινωνικά κριτήρια.

 

Μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Κατόπιν συνεργασίας με τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρίδωνα Κίντζιο, χρηματοδοτήσαμε και υλοποιούμε έργο προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Καρπενήσι.

 

»Στηρίζουμε στην πράξη τα τμήματα ΑΕΙ που λειτουργούν στα διοικητικά μας όρια και στην προκειμένη περίπτωση στηρίζουμε ιδιαιτέρως τους φοιτητές εκείνους, που θα διαμείνουν στη φοιτητική εστία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Έτσι, βελτιώνουμε τις συνθήκες διαβίωσης τους και προσελκύουμε ακόμη περισσότερους φοιτητές».


 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας Άρης Τασιός τόνισε: «Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της υλοποίησης ενός έργου που προγραμματίσαμε, μελετήσαμε, ωριμάσαμε και χρηματοδοτήσαμε με σκοπό να αναβαθμίσουμε τις υποδομές του Πανεπιστημιακού Τμήματος της περιοχής μας. Άλλωστε αποτελεί στρατηγικό μας στόχο η στήριξη του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Καρπενησίου και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε αναπτύξει πλήθος δράσεων. 

 

»Το έργο προβλέπει την ριζική ανακαίνιση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του κτιρίου, ώστε να μπορεί να παρέχει παροχές υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενους φοιτητές, αλλά και στους φιλοξενούμενους επισκέπτες, επιστήμονες – συνεργάτες του Ιδρύματος, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχθεί σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας».