Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

AGRAFA NEWS-Ζητούμενα στη νέα ΚΑΠ η πράσινη στροφή και η στήριξη της κτηνοτροφίας,Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή Ευβοίας ΣΥΡΙΖΑ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ


 

 

Ζητούμενα στη νέα ΚΑΠ η πράσινη στροφή και η στήριξη της κτηνοτροφίας

 

Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου, βουλευτή Ευβοίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ & πρώην Υπουργού

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελέυθερος Τύπος» την Τετάρτη 19/10/2022

 

Η φετινή Agrotica συμπίπτει με την έναρξη της προγραμματικής περιόδου της νέας ΚΑΠ, για την οποία παρότι οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, φτάσαμε δυστυχώς σήμερα στο σημείο να μην έχουμε ξεκάθαρες θέσεις για πολλά σοβαρά ζητήματα που εξακολουθούν να είναι σε εκκρεμότητα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Ασφαλώς ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι δε θα μπορούσαν να προβλέψουν ότι η υλοποίηση της νέας ΚΑΠ θα συνδεόταν με απανωτές κρίσεις, από την κλιματική αλλαγή  μέχρι την πανδημία, αλλά κυρίως με το πόλεμο στην Ουκρανία. Πάραυτα υπήρχε χρόνος, αφού τα εκκρεμή ζητήματα, που έχουν σχέση με το Στρατηγικό μας Σχέδιο (ΣΣ) για τον αγροτικό χώρο, την περιβαλλοντική συμμόρφωση και τη σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) ήταν υποχρεώσεις γνωστές στη σημερινή κυβέρνηση από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2019.

 

Ένα από τα κεντρικά επίδικα της διαβούλευσης αφορούσε στην «Πράσινη Αρχιτεκτονική» της νέας ΚΑΠ. Η περιβαλλοντική διάσταση σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα, οδήγησε στη διαμόρφωση μιας περισσότερο πράσινης ατζέντας και κατ΄ επέκταση στη δέσμευση για ενσωμάτωση της πράσινης στροφής στο σύνολο των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΠ.

 

Η διαβούλευση συνεπώς για τη νέα ΚΑΠ άπτεται του βαθμού ενσωμάτωσης σε αυτήν των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων σε βάθος ουσιαστικά πενταετίας (2023-2027), με το Συμβούλιο Υπουργών να επιθυμεί μια ήπια προσαρμογή καθώς οι νέες και πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις που θα χρειαστεί να αναλάβουν οι παραγωγοί προϋποθέτουν αφενός περισσότερο χρόνο προσαρμογής και αφετέρου περισσότερους πόρους, που όπως διαπιστώσαμε από τη συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο(ΠΔΠ) δεν θα διατεθούν, αφού οι πόροι του για τη νέα ΚΑΠ μειώθηκαν αισθητά σε επίπεδο ΕΕ.

 

Για να προχωρήσουν όμως οι ενισχύσεις της κτηνοτροφίας πρέπει να συμμορφωθούμε πλήρως και με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις που αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο (ΣΣ) που κατέθεσε με μεγάλη καθυστέρηση η σημερινή Κυβέρνηση και στην υποχρέωσή μας για την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ).

 

Σύμφωνα με το Σ.Σ. της χώρας μας, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να ενισχυθούν μέσω μίας μόνο ετήσιας παρέμβασης που αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση και βελτίωση των μόνιμων βοσκοτόπων, η οποία υλοποιείται από δύο δράσεις, την πρώτη που αφορά στη βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης βοσκήσιμων γαιών σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης λόγω διάβρωσης και τη δεύτερη που αφορά στην εφαρμογή προγράμματος εμπλουτισμού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου. Η πρώτη δέσμευση αφορά στους μη μετακινούμενους κτηνοτρόφους και η δεύτερη στους μετακινούμενους.

 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει την εφαρμογή του μέτρου αυτού χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρώσει τη σύνταξη των ΔΣΒ, παρά τις μεγαλεπήβολες εξαγγελίες. Από το σχεδιασμό του μέτρου είναι φανερό ότι  εγκαταλείπει τη σύνταξή τους, καθώς μετατίθεται στην ευθύνη του κτηνοτρόφου η κατάρτιση ενός ετησίου σχεδίου διαχείρισης βοσκοτόπου της εκμετάλλευσης, με τη συνδρομή «πιστοποιημένου» συμβούλου. Με δεδομένο ότι το ΣΣ δεν έχει εγκριθεί ακόμα, τίθεται υπό αμφισβήτηση αν υπάρχει επάρκεια χρόνου για την έγκαιρη προετοιμασία των κτηνοτρόφων και την πιστοποίηση των συμβούλων μέχρι το τέλος του 2022.

 

Από την ώρα που εμείς ως Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει ανάλογα και τον ορισμό των βοσκοτόπων στο κανονισμό Οmnibus, εξασφαλίζοντας με αυτό να γίνουν επιλέξιμες προς ενίσχυση αρκετές βοσκήσιμες γαίες, και μάλιστα είχαμε και τα πρώτα αποτελέσματα: Αυξήσαμε τις επιλεξιμότητες, πράγμα που μας απέφερε την επιστροφή 445 εκατ. ευρώ από τα πρόστιμα που μας είχαν επιβληθεί από ελέγχους της Επιτροπής στα χρόνια 2009 έως και 2011 κυρίως και ανάλογο αποτέλεσμα επιστροφών θα υπάρξει μελλοντικά και για τα υπόλοιπα πρόστιμα της περιόδου 2012-2014, εναντίον των οποίων έχει γίνει από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ανάλογη με τη προηγούμενη προσφυγή αποτελεί ολοκληρωτική καταστροφή η μη σύνταξή τους.

 

Η μη ολοκλήρωση των ΔΣΒ θα κάνει επίσης ασαφή τα κριτήρια με τα οποία θα οριστούν οι βοσκότοποι που έχουν προτεραιότητα, βρίσκονται δηλαδή σε κακή κατάσταση και αντιμετωπίζουν κίνδυνο ερημοποίησης. Είναι επίσης γνωστό ότι με την τεχνική λύση είναι διαφορετικοί αυτοί που κατανέμονται στους κτηνοτρόφους από αυτούς που χρησιμοποιούνται για βόσκηση.

 

Τα ερωτήματα πολλά: Πως θα εφαρμοστεί το μέτρο; Πως θα μετακινηθούν σε ορεινότερους βοσκότοπους οι κτηνοτρόφοι των νησιών;

Υπάρχει σχεδιασμός για τον τρόπο και τις περιοχές που θα μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι; Πότε θα καθοριστούν οι νέοι αυτοί βοσκότοποι; Πότε θα ενημερωθούν οι κτηνοτρόφοι για την υλοποίηση του μέτρου αυτού;

Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η συνεχιζόμενη και γενικευμένη ανυπαρξία στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας προδιαγράφει την άμεση κατάρρευσή της.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ προτείνει την άμεση ολοκλήρωση των ΔΣΒ, την ουσιαστική αποκατάσταση των υποβαθμισμένων βοσκοτόπων με κατάλληλα για βόσκηση είδη και την εξασφάλιση επαρκούς στήριξης των κτηνοτρόφων μας και μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας.