Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022

AGRAFA NEWS-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΑΝΗ ΣΠΑΝΟΥ Χρηματοδότηση έργου αστικής ανάπλασης στην περιοχή των Πηγών Κρύας της Λιβαδειάς.

 

 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

 

Το έργο περιλαμβάνεται στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) για την Ανάδειξη της ενιαίας “Διαδημοτικής Αστικής Λειτουργικής Περιοχής” των Αστικών Κέντρων των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων ως Περιοχής Ανάδειξης της σύγχρονης Οικονομίας της Επισκεψιμότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Πολιτών και Επισκεπτών και διασφάλισης της Κοινωνικής Συνοχής με αξιοποίηση της “Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης” (ΟΧΕ)».

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ο αρχικός του προϋπολογισμός ανέρχεται στις 886.000 ευρώ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 736.659,96 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό -μετά την έκπτωση που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία- θα καλυφθεί από τον Δήμο Λεβαδέων.

 

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση σειράς παρεμβάσεων στην περιοχή των Πηγών Κρύας, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού της Έρκυνας, προκειμένου να ενισχυθούν και να βελτιωθούν οι υπάρχουσες διαδρομές που συνδέουν τα αξιοθέατα της πόλης της Λιβαδειάς.

 

Προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Ø  Η επίστρωση των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Παυσανία, Αγ. Δημητρίου και των παρόχθιων πεζόδρομων της οδού Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς) με πέτρα (καλντερίμι).

Ø  Η επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου πέριξ της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας.

Ø  Η ανακαίνιση των επιστρώσεων στην περιοχή της Κρύας με ακανόνιστες χονδρόπλακες.

Ø  Πέτρινες κατασκευές διαμόρφωσης χώρων.

Ø  Η επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας, πλησίον της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου.

Ø  Η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Ελευθερίου Γονή, από την συμβολή με την οδό Έρκυνας έως την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου.

Ø  Η επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα.

Ø  Η επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας.


Ø  Η εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μια σειρά παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης στην περιοχή των Πηγών Κρύας. Παρεμβάσεις, οι οποίες θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο μια από τις πλέον χαρισματικές από τη Φύση περιοχές της Λιβαδειάς.

 

»Πρόκειται για έργο αρχικού προϋπολογισμού 886.000 ευρώ, για το οποίο εξασφαλίζουμε σχεδόν το σύνολο της αναγκαίας χρηματοδότησης. Παραδίδουμε πλέον τη… σκυτάλη στον Δήμο Λεβαδέων και αδημονούμε για την ταχεία και άρτια υλοποίηση των εργασιών, ώστε να χαρούμε και εμείς, μαζί με τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Λιβαδειάς, ένα τόσο καθοριστικό έργο ανάπλασης».