Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

AGRAFA NEWS-Ψηφίστηκαν σε Νόμο η χρήση γης και οι όροι δόμησης και ρυμοτομίας για το Διοικητήριο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία.


 


 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει ότι υπερψηφίστηκε την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022, ειδική νομοθετική διάταξη που αφορά την ανέγερση Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην έδρα της, την πόλη της Λαμίας. Με την ίδια διάταξη, προχωρά και η διαδικασία ανέγερσης νέου Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας από τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

Επισημαίνεται ότι η ανέγερση διοικητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τη Λαμία, υπήρξε πρωταρχικός στόχος της Περιφερειακής Αρχής, ο οποίος υπηρετήθηκε από την αρχή της θητείας μέσα από διεργασίες που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Πρώτο καθοριστικό βήμα ήταν η ανταλλαγή τμημάτων ακινήτων μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τακτοποίηση των οικοπέδων, όπου θα αναγερθούν Διοικητήριο και Δικαστικό Μέγαρο. Εκδόθηκε κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών και του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, η οποία αποτελεί τον τίτλο για την μεταγραφή και καταχώριση των ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα.

 

Δεύτερο καθοριστικό βήμα είναι η ψήφιση της διάταξης, η οποία είχε κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής,  σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

 

Με την έγκριση της νομοθετικής διάταξης, τροποποιείται -κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης- η χρήση γης, προσδίδοντας στα οικόπεδα που πρόκειται να ανεγερθούν το Διοικητήριο της Περιφέρειας και το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας, χρήση γης: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ», ενώ ορίζονται και θα ισχύουν οι κάτωθι όροι δόμησης και ρυμοτομίας:

α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφάνειας.

β. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: 0,8.

γ. Συντελεστής όγκου: 4,40.

δ. Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου: 7,50 μέτρα.

ε. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 17,50 μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος.

ζ. Ορίζεται πρασιά: 7,50 μ.

Με αφορμή τη θετική εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Μια ημέρα πριν την ιστορική επανεκκίνηση της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, έγινε ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για την ανέγερση Διοικητηρίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην έδρα της, την πόλη της Λαμίας. Ένας κορυφαίος στόχος, για τον οποίο δουλεύουμε μεθοδικά από την πρώτη ημέρα της θητείας μας.

 

»Αρχικά, διαμορφώσαμε τα όμορα οικόπεδα για την ανέγερση Διοικητηρίου και Δικαστικού Μεγάρου στο πρώην στρατόπεδο Τσαλτάκη, ώστε να έχουν κατάλληλο περίγραμμα και όρια. Ακολούθησε μια επίπονη τεχνική διαδικασία, ώστε να τακτοποιήσουμε τα ζητήματα χρήσεων γης, όρων δόμησης και ρυμοτομίας. Σήμερα, με τη στήριξη και πάλι του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά, αυτή η προσπάθεια ολοκληρώθηκε επιτυχώς, αφού ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η διάταξη με την οποία καθορίζονται οριστικά όλα αυτά τα στοιχεία.

 

»Σύντομα, με την ολοκλήρωση των μελετών, και καθώς ήδη εργαζόμαστε για την εξασφάλιση χρηματοδότησης του έργου, θα επανέλθουμε με περισσότερα θετικά νέα. Τελικός μας στόχος, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να αποκτήσει το… σπίτι της. Ένα σύγχρονο Διοικητήριο, στην έδρα της στη Λαμία, το οποίο θα λύσει λειτουργικά ζητήματα των υπηρεσιών μας και θα αποτελέσει, όχι μόνο έναν ισχυρό αναπτυξιακό πόλο, αλλά κυρίως το εμβληματικό σύμβολο του θεσμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».