Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

AGRAFA NEWS - Νέα δράση υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων του Δήμου Λαμιέων


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε η δράση: «Πιλοτικά / Οριζόντια Εργαλεία για την υποστήριξη της Προσαρμογής των τοπικών επιχειρήσεων και των Εργαζομένων σε αυτές τις αλλαγές του ανταγωνισμού και στις ευκαιρίες της ΒΑΑ/ΟΧΕ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμού υποστήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων στον Δήμο Λαμιέων. 

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εργαλείων ανοικτής πρόσβασης για την αναδιάρθρωση και προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Επισημαίνεται, ότι η δράση καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως επιχείρησης ή κλάδου παραγωγής, ενώ δεν επιτρέπει την επιλεκτική μεταχείριση καμίας επιχείρησης ή κλάδου επιχειρήσεων. Αντιθέτως, όλες οι έρευνες που θα γίνουν και τα αποτελέσματά τους θα είναι «ανοιχτά» προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 540.000 ευρώ. Τελικός δικαιούχος της δράσης είναι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΕ «Αμφικτυονίες» και το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.


Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: 

«Εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ νέα δράση ύψους 540.000 ευρώ, υπέρ του Δήμου Λαμιέων που υπέβαλλε τη σχετική πρόταση, προκειμένου να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις, καθώς και το σύνολο των εργαζομένων σε αυτές.»Για να πετύχουμε το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό όφελος και κοινωνικό αποτέλεσμα, καλούμε όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, που θα τους βοηθήσει να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανταγωνισμού και των τεχνολογικών εξελίξεων».

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος δήλωσε: 

«Είμαστε μια δημοτική αρχή που επιθυμεί να είναι μέρος της συζήτησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη Λαμία. Άλλωστε, το ευμετάβλητο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί από τις συνεχείς προκλήσεις των τελευταίων χρόνων στην οικονομία, στην πανδημία και πρόσφατα στην ενέργεια, απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και αποφασιστικότητα.

»Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε το Μηχανισμό Στήριξης Επιχειρήσεων, ώστε να παρέχουμε όλη την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση, αξιόπιστες πληροφορίες και υποστήριξη, ώστε να ανταπεξέρχονται στις σημερινές προκλήσεις. »Υποστηρίζουμε ενέργειες που προάγουν την οικονομική ανάκαμψη, την αναπτυξιακή επανεκκίνηση και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αφουγκραζόμαστε τους επιχειρηματίες και σε συνεργασία με το στρατηγικό μας συνεργάτη, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον στήριξης για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις με στόχο να θωρακιστούν στις απαιτήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες».


agrafanews.gr